1Vừa nhậm chức được bố ngày, Phê-tu từ bỏ Sê-sa-rê lên Giê-ru-sa-lem. 2Các thầy trưởng tế và các nhà lãnh đạo vì chưng Thái lại đến cáo giác Phao-lô, 3họ nài nỉ nỉ tổng trấn mang lại giải Phao-lô về Giê-ru-sa-lem, vị họ thủ đoạn giết ông dọc đường. 4Nhưng Phê-tu từ bỏ khước: “Phao-lô hiện giờ đang bị giam tại Sê-sa-rê và ta cũng sắp trở về đó. 5Ai đủ bốn cách đại diện thay mặt bên nguyên cáo nên theo ta xuống đó. Ví như đương sự gồm tội gì, cứ lấy ra tố cáo!”
6Phê-tu sinh hoạt Giê-ru-sa-lem độ mười ngày rồi quay trở lại Sê-sa-rê. Hôm sau, tổng trấn ra ngồi nghế chánh án với truyền lệnh giải Phao-lô ra tòa. 7Phao-lô vừa cách vào, những cấp lãnh đạo vì chưng Thái đến vây quanh, tranh nhau cáo giác ông những tội nặng nề nề cơ mà không nêu được bằng chứng.

Bạn đang xem: Công vụ các sứ đồ 25


8Phao-lô trả lời: “Tôi chẳng tất cả tội gì đối với điều khoản Do Thái, hoặc xúc phạm Đền Thờ, hoặc chống chính quyền La Mã.”
9Nhưng Phê-tu ước ao làm vừa lòng người vày Thái nên hỏi Phao-lô: “Anh ước ao về Giê-ru-sa-lem mang đến ta xét xử tại đó không?”
10Phao-lô đáp: “Không! Đây là tandtc công phán của La Mã, tôi xin được xét xử tại đây. Như ngài đã biết, tôi chẳng có lỗi gì với người Do Thái cả. 11Nếu tôi bao gồm tội hoặc làm cho điều gì xứng đáng chết, tôi xin chuẩn bị đền tội. Trái lại, nếu hầu hết lời chúng ta tố cáo hầu hết vô căn cứ thì không một ai được giao nộp tôi mang đến họ. Tôi xin khiếu nại lên Sê-sa!”
12Sau khi bàn bạc với các cố vấn, Phê-tu tuyên bố: “Đương sự vẫn khiếu nại lên Sê-a nên sẽ tiến hành hầu tòa của Sê-sa.”
13Mấy ngày sau, Vua Ạc-ríp-ba với em gái là Bê-rê-nít mang lại Sê-sa-rê thăm Phê-tu. 14Vì bọn họ ở lại thọ ngày nên Phê-tu rước vụ Phao-lô tâu với vua: “Có một tù nhân nhân Phê-lít vướng lại đây. 15Khi tôi lên Giê-ru-sa-lem, những thầy trưởng tế và các nhà lãnh đạo vì Thái đến tố giác và xin tôi kết án người này. 16Tôi trả lời: ‘Theo luật pháp La Mã, quan yếu kết tội lúc bị cáo chưa được xét xử, không đối hóa học với nguyên cáo để có thời cơ bào chữa.’
17Khi các nguyên cáo mang đến đây, tôi liền cho xử vụ này vào trong ngày hôm sau. 18Bên nguyên vực lên tố cáo tuy vậy chẳng kết tội gì như tôi tưởng, 19chỉ nói hầu hết điều lăng nhăng về tôn giáo của họ, cùng về một bạn tên Giê-xu đã bị tiêu diệt nhưng Phao-lô trái quyết vẫn còn sống. 20Đang không biết không biết quyết định thế nào, tôi hỏi Phao-lô cũng muốn về Giê-ru-sa-lem hầu tòa không. 21Nhưng Phao-lô khiếu nại lên tandtc Sê-sa, bắt buộc tôi ra lệnh giam giữ đương sự cho tới ngày giải lên Sê-sa.”
23Hôm sau Ạc-ríp-ba với Bê-rê-nít cho tòa án. Nghi lễ thiệt long trọng, có những quan chỉ huy quân nhóm và các cấp lãnh đạo tp tháp tùng. Phê-tu chỉ định giải Phao-lô vào, 24rồi tuyên bố: “Thưa Vua Ạc-ríp-ba, thưa quý vị. Fan này đã biết thành người vị Thái tại Giê-ru-sa-lem với Sê-sa-rê đòi mạng. 25Nhưng tôi xét thấy đương sự chẳng tội lỗi gì đáng bị tiêu diệt cả. Vì chưng đương sự năng khiếu nại lên Sê-sa phải tôi đã thuận tình giải về La Mã.
26Nhưng tôi viết gì nhằm trình lên vua? Tôi không biết đích xác tội lỗi đương sự cần đem ông ấy mang lại trước phương diện quý vị, nhất là trước phương diện Vua Ạc-ríp-ba để sau khi điều tra xong, tôi có tài liệu để viết tờ trình. 27Vì thiết nghĩ, giải nộp phạm nhân mà lại không nêu tội trạng thì thật phi lý!”
*


1Khi Phê-tu đến nhậm chức trong tỉnh được cha ngày, ông tự Sê-sa-rê đi lên Giê-ru-sa-lem. 2Các trưởng tế và những người dân lãnh đạo dân Do-thái đến cáo giác Phao-lô với ông. Họ khẩn vật nài ông 3cho họ một ơn nghĩa là ông giải Phao-lô về Giê-ru-sa-lem, vì chưng họ vẫn lập mưu phục kích giết mổ ông sinh sống dọc đường. 4Nhưng Phê-tu trả lời rằng Phao-lô hiện nay đang bị giam nghỉ ngơi Sê-sa-rê, và chính ông sẽ trở về kia sớm. 5Vì vắt ông bảo, “Những người có thẩm quyền trong số ngươi hãy xuống đó chạm chán ta. Nếu các ngươi thấy tín đồ ấy lầm lỗi gì, các ngươi cứ bài toán tố cáo.”
6Ông làm việc lại cùng với họ khoảng chừng tám xuất xắc mười ngày, rồi trở xuống Sê-sa-rê. Ngày tiếp theo ông ngồi ở trong ghế xử án sinh hoạt tòa và truyền mang Phao-lô đến. 7Khi Phao-lô vừa đến, những người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem xuống ùa đến vây đem ông và cáo giác ông nhiều tội trọng, tuy nhiên chẳng có minh chứng nào cả.
8Phao-lô vẫn nói lúc tự cãi rằng, “Tôi không vi phạm nào của tín đồ Do-thái, cũng không vi phạm nào của đền thờ, với không tội tình gì đối với hoàng đế.”#nt: Sê-sa (tương tự vào cả sách)
9Nhưng Phê-tu muốn lấy được lòng người Do-thái nên hỏi Phao-lô, “Ngươi có muốn lên Giê-ru-sa-lem để ta xử việc này không?”
10Phao-lô trả lời, “Tôi mong mỏi được hầu tòa của hoàng đế. Đó là chỗ tôi bắt buộc được xét xử, do quan đã thừa hiểu được tôi không có tác dụng điều gì vi phạm luật của bạn Do-thái. 11Nếu tôi đã làm điều gì tất cả tội, hoặc trường hợp tôi đã làm điều gì đáng chết, tôi quyết không từ chối chịu chết đâu. Tuy nhiên nếu tôi không làm điều gì tất cả tội tựa như những người này đã cáo buộc, không có ai có quyền nộp tôi mang lại họ. Tôi yêu ước được hoàng đế xét xử.”
12Phê-tu tìm hiểu thêm với hội đồng nuốm vấn của ông, rồi đáp, “Ngươi đang yêu mong được hoàng đế xét xử, ngươi sẽ được hầu tòa của hoàng đế.”
13Mấy ngày sau Vua Ạc-ríp-pa#Vua này là Marcus Julius Agrippa II, bé của Herod Agrippa I, người đã được nói đến trong Công 12:1-11, 20-23. Ông là cháu rứa của Hê-rốt Đại Đế. Cùng bà Bẹc-nít mang lại Sê-sa-rê nhằm tỏ lòng hoan nghinh Phê-tu đến nhậm chức. 14Vì họ ở lại đó những ngày, Phê-tu trình cùng với vua về vụ xét xử Phao-lô. Ông nói, “Có một tù túng nhân này Phê-lít để lại mang lại tôi. 15Khi tôi lên Giê-ru-sa-lem những trưởng tế và các trưởng lão của dân Do-thái đã cáo giác hắn với yêu ước tôi kết tội hắn. 16Tôi đã vấn đáp họ rằng theo phương tiện của tín đồ La-mã, tôi không thể giao nộp bị cáo trước lúc bị cáo có thời cơ đối hóa học tận mặt với các nguyên cáo và bao gồm dịp biện hộ cho mình về hồ hết lời tố cáo. 17Vì cầm tôi đã mời họ đến đây, và tôi đang không chậm trễ, mà lại ngày ngày sau tôi đang ngồi vào tòa và truyền mang bị cáo đến. 18Tuy nhiên khi các nguyên cáo vùng lên buộc tội, tôi chẳng thấy họ kết tội đương sự được một phạm tội nào như tôi tưởng. 19Họ chỉ bất gật đầu đồng ý kiến cùng với đương sự về hầu hết điều trực thuộc về tín ngưỡng của họ và về một ông Jesus nào đó đã chết rồi cơ mà Phao-lô cứ cả quyết rằng vẫn tồn tại sống. 20Vì tôi ngần ngừ làm sao điều tra những điều này, nên tôi đã hỏi Phao-lô cũng muốn lên Giê-ru-sa-lem để được xét xử về phần lớn lời cáo buộc ấy không, 21thì Phao-lô đã kháng nghị xin được lưu lại trong tù hãm để chờ ngày được giải lên hoàng đế xét xử. Chính vì như thế tôi sẽ truyền lịnh cứ giam đương sự vào tù, chờ mang lại ngày được giải lên hoàng đế.”
23Vậy hôm sau Vua Ạc-ríp-pa với bà Bẹc-nít tiến vào công mặt đường một giải pháp trọng thể, tháp tùng có các quan chức lãnh đạo quân team và các lãnh tụ trong thành. Phê-tu truyền lệnh rước Phao-lô đến. 24Kế kia Phê-tu nói, “Tâu Vua Ạc-ríp-pa và kính thưa toàn bộ quý vị hiện diện với shop chúng tôi hôm nay. Fan mà quý vị đang thấy đấy là người đã bị toàn cục người Do-thái sinh hoạt Giê-ru-sa-lem và ở chỗ này yêu mong tôi xét xử; họ vẫn kêu gào rằng đương sự không nên sống nữa. 25Nhưng tôi đã không tìm kiếm thấy đương sự có tội gì đáng chết, nhưng vày đương sự đã kháng nghị lên hoàng đế, buộc phải tôi đã ra quyết định sẽ giải đương sự mang đến hoàng đế. 26Nhưng tôi không tồn tại lý do cụ thể gì nhằm tâu với chúa thượng, yêu cầu tôi rước đương sự ra trước toàn bộ quý vị, đặc biệt với ngài, tâu Vua Ạc-ríp-pa, để ước ao rằng sau khoản thời gian tra xét, tôi rất có thể có được vài tài liệu hầu viết sớ tâu trình. 27Vì tôi thấy rằng giải nộp một tù hãm nhân mà không phân tích đương sự bị tố giác về tội gì thì thật là phi lý.”
Trong khi bị xiềng xích cùng bị bao vây bởi những người Do Thái mong giết mình, đồn đãi Lô sẽ đứng trên bậc thềm của đồn lũy An đánh Ni A sinh hoạt Giê Ru Sa Lem và bạo dạn làm chứng về việc cải đạo của ông theo Chúa Giê Su Ky Tô. Sau khi Phao Lô bị bắt bỏ tù, Đấng cứu giúp Rỗi sẽ viếng thăm ông cùng hứa rằng phao đồn Lô đang làm triệu chứng về Ngài trên Rô Ma. Sau đó, phao đồn Lô đã trải trải qua nhiều thử thách khiến cho lời hứa này ngoài ra không được làm tròn. Bài học này cung ứng phần bao quát về Công Vụ những Sứ Đồ 22–23, 26–28 với mục tiêu làm tăng thêm sự tin cậy của em rằng phụ thân Thiên Thượng cùng Chúa Giê Su Ky sơn sẽ tiến hành lời hứa hẹn của hai Ngài khi em nỗ lực giao hàng Hai Ngài. 

Chia sẻ khiếp nghiệm. Hãy để những câu hỏi mời học tập viên suy ngẫm về những kinh nghiệm tay nghề thuộc linh liên quan tới các lẽ thật đang được giảng dạy. Khi học viên chia sẻ kinh nghiệm của mình, các em rất có thể cảm thấy tầm đặc biệt của lẽ thiệt đó và củng thế ước muốn của bản thân để sống theo lẽ thật đó một phương pháp trung tín hơn.

Học viên chuẩn bị: Mời những học viên suy ngẫm về rất nhiều lời Chúa vẫn hứa với những em. Chẳng hạn, những em có thể suy ngẫm về các lời hứa trong những lời cầu nguyện Tiệc Thánh (xin xem tế bào Rô Ni 4:3 ; 5:2) hoặc trong những thánh thư khác. Các học viên đã nhận được những phước lành tộc trưởng có thể đọc chúng và kiếm tìm kiếm những lời hứa hẹn từ Chúa. Nói học viên rằng những phước lành tộc trưởng có tính cá thể và thiêng liêng, vì thế không cần được share với các bạn trong lớp.

Những Sinh Hoạt tiếp thu kiến thức Khả Thi

Em tin yêu những bạn nào?

Trưng ra số đông gợi ý dưới đây và mời học tập viên vấn đáp trong nhật cam kết ghi chép việc học tập trước khi các em share câu trả lời của bản thân mình với cả lớp.

Em sẽ tin cậy người như thế nào để thực hiện những điều dưới đây và tại sao?

Chọn trang phục

Chọn nơi em sống

Luôn giữ lời hứa hẹn của họ

Ở bên em trong số những lúc nặng nề khăn

Hãy vấn đáp những thắc mắc sau đây:

Điều nào trong số những điều này quan trọng nhất đối với em? tại sao?

Làm cầm nào nhưng mà điều đó rất có thể giúp em bao gồm được những người dân mà em có thể tin cậy trong cuộc sống của mình?

Hãy dành một chút thời hạn để suy ngẫm về cường độ em tin cậy thân phụ Thiên Thượng với Chúa Giê Su Ky Tô. Em tất cả tin rằng nhị Ngài sẽ giữ lại được lời hứa hẹn của hai Ngài với em không? Em bao gồm tin rằng nhì Ngài vẫn ở bên em mọi lúc trở ngại không? Em có đủ tin cẩn Hai Ngài để Hai Ngài chỉ dẫn em mỗi ngày không? nguyên nhân có hoặc vì sao không?
Khi em học bài học kinh nghiệm này, hãy tìm đông đảo câu chuyện có thể giúp em gia tăng sự tin tưởng của mình rằng phụ vương Thiên Thượng cùng Chúa Giê Su Ky đánh sẽ triển khai lời hứa hẹn của Ngài lúc em nỗ lực phục vụ Hai Ngài.

Phao Lô về bên Giê Ru Sa Lem

Sau cuộc hành trình truyền giáo lần thứ ba, đồn đãi Lô trở về Giê Ru Sa Lem để làm chứng về Đấng Ky Tô. Ông bị kéo ra khỏi đền rồng thờ bởi một nhóm người vày Thái mong mỏi giết ông mà lại được các binh quân nhân La Mã giải cứu. Ông được đưa tới các lan can của đồn lũy An đánh Ni A với được phép thì thầm (xin xem Công Vụ những Sứ Đồ 21). Phao đồn Lô đã có tác dụng chứng về việc cải đạo của ông theo Chúa Giê Su Ky Tô cùng về sự chỉ dẫn của Đấng cứu vớt Rỗi để thuyết giảng cho Dân Ngoại. Fan Do Thái lại bực tức và phao Lô được đưa trở vào đồn lũy để bảo vệ sự an toàn cho ông (xin coi Công Vụ các Sứ Đồ 22 ; 23:1–10).

Hãy gọi Công Vụ các Sứ Đồ 23:11, và tìm kiếm đầy đủ điều Đấng cứu Rỗi vẫn nói và làm cho Phao Lô.


Chúng ta hoàn toàn có thể học được điều gì về Đấng cứu vớt Rỗi từ phần nhiều điều Ngài đang nói và làm trong câu này?

Học viên hoàn toàn có thể nhận ra đông đảo lẽ thật ví dụ như sau: Ngài biết rõ tên của bọn chúng ta. Ngài yên ủi và khuyến khích chúng ta. Ngài sinh hoạt bên họ trong những thách thức của bọn chúng ta.

Cân kể mời học tập viên suy ngẫm về những tay nghề của chính những em bằng cách sử dụng thắc mắc sau đây.

Có khi nào Đấng cứu vãn Rỗi đã minh chứng một trong những lẽ thiệt này trong cuộc sống của em hoặc cuộc sống của bạn mà em biết không?

Nếu học viên đề nghị trợ giúp để suy ngẫm về hồ hết kinh nghiệm, hãy xem xét chia sẻ một ghê nghiệm cá nhân hoặc một ví dụ như trong thánh thư minh họa rất nhiều lẽ thật này, chẳng hạn như Khải Tượng trước tiên của Joseph Smith (xin xem Joseph Smith—Lịch Sử 1:14–20).

Những lời hứa của Đấng cứu Rỗi

Kinh nghiệm của đồn đại Lô là 1 trong những ví dụ về bài toán Đấng cứu giúp Rỗi làm tròn lời hứa hẹn của Ngài là làm việc cùng các Vị Sứ Đồ khi chúng ta thuyết giảng phúc đáp (xin xem Ma Thi Ơ 28:19–20).

Trong nhật ký ghi chép bài toán học tập, hãy lập một biểu trang bị như hình bên dưới đây. Trong bài học này, hãy liệt kê những lời hứa hẹn của Chúa ở phía trái của biểu vật dụng và việc làm tròn những lời hứa hẹn đó ở mặt phải.

Cân nhắc vấn đề vẽ biểu vật lên ở bảng và cho cả lớp thuộc điền vào. Mời học tập viên cũng lập biểu thiết bị đó trong nhật ký của các em.

Xem thêm: Top 5 kiểu thẩm mỹ được idol kpop làm răng sứ, xem loạt ảnh before

Những lời hứa

Làm tròn rất nhiều lời hứa

Chúa Giê Su đang ở với các Vị Sứ Đồ khi họ thuyết giảng phúc âm (xin xem Ma Thi Ơ 28:19–20).

Phao Lô sẽ làm chứng tại Rô Ma (xin xem Công Vụ những Sứ Đồ 23:11).

Chúa Giê Su mang đến cùng phao đồn Lô trong đồn lũy sau khoản thời gian Phao Lô vẫn thuyết giảng (xin coi Công Vụ các Sứ Đồ 23:11).

Đấng cứu vãn Rỗi đang hứa thêm với những Vị Sứ Đồ của Ngài.

Hãy gọi Ma Thi Ơ 10:18–20 với Mác 16:17–18 .Nhận ra những lời hứa của Đấng cứu vớt Rỗi và viết những lời hứa hẹn đó vào cột phía trái của biểu đồ.

Những lời hứa hẹn này đào tạo và huấn luyện cho em điều gì về Chúa Giê Su Ky Tô?

Phao Lô tiếp tục làm chứng về Đấng Ky Tô

Hãy đọc qua đa số phần tóm tắt sau đây và suy ngẫm coi em đã cảm thấy thế nào nếu sinh hoạt trong hoàn cảnh của đồn đãi Lô. Sau đó, hãy xem thêm những câu được liệt kê sau mỗi tình huống để xem đồn đại Lô đã hành động như cố kỉnh nào và lời hứa của Chúa được thiết kế tròn như thế nào. Thêm những lời hứa hẹn đã được thiết kế tròn nhưng em kiếm tìm thấy vào phía bên phải của biểu vật dụng trong nhật ký kết ghi chép vấn đề học tập.

Em sẽ xem thêm về những mẩu truyện này trong các bài học tới.

Em sẽ thấy những lời hứa nào được làm tròn?

Tại sao bài toán Chúa Giê Su Ky Tô có tác dụng tròn những lời hứa của Ngài lại là đặc biệt đối cùng với em?

Việc hiểu được Đấng cứu vớt Rỗi giữ lời hứa hẹn của Ngài ảnh hưởng như cầm nào đến cảm nghĩ của em dành cho Ngài và mong muốn của em nhằm lắng nghe với noi theo Ngài?

Mặc mặc dù Thượng Đế mời gọi chúng ta cố gắng ship hàng Ngài nhưng Ngài ko kỳ vọng họ phải tuyệt vời nhất trước lúc Ngài làm tròn những lời hứa hẹn của Ngài với bọn chúng ta. Tuy nhiên Phao Lô đã từng qua nhiều thách thức (xin coi 2 Cô Rinh tô 11:23–27) cùng không tuyệt đối hoàn hảo (xin coi 1 Ti mô Thê 1:15), Thượng Đế vẫn thực hiện tròn những lời hứa của Ngài với đồn đãi Lô.

Những lời hứa được thiết kế tròn trong cuộc sống đời thường của em

Hãy suy ngẫm về những lời hứa mà cha Thiên Thượng với Chúa Giê Su Ky Tô đang hứa cùng với em.

Anh Cả David A. Bednar thuộc nhóm Túc Số Mười hai Vị Sứ Đồ vẫn dạy:Những mối cung cấp tài liệu dưới đây chứa đựng những lời hứa hẹn mà thân phụ Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô vẫn hứa với chúng ta.

Cổ Vũ sức khỏe của Giới Trẻ(cuốn sách nhỏ, năm 2011)

Phước lành trưởng tộc của em (nếu em đã nhận được)

Chọn một số trong những nguồn tư liệu này nhằm nghiên cứu. Khi em phân biệt được các lời hứa, hãy thêm những lời hứa hẹn đó vào phía phía bên trái của biểu vật dụng trong nhật ký kết ghi chép việc học tập.

Những lời hứa hẹn này dạy mang lại em điều gì về mong ước của Đấng cứu vãn Rỗi dành riêng cho chúng ta?

Nhìn vào phiên bản liệt kê những lời hứa mà em đã nhận ra. Tìm kiếm tác động của Đức Thánh Linh khi em suy ngẫm về cách thân phụ Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô rất có thể đã có tác dụng tròn những lời hứa đó trong cuộc sống đời thường của mình. Ở cột bên cần của biểu thiết bị trong nhật cam kết ghi chép việc học tập, hãy thêm 1 đoạn biểu lộ ngắn về cách Hai Ngài có tác dụng tròn giữa những lời hứa đó hoặc bất kỳ lời hứa bổ sung cập nhật nào nhưng mà em nghĩ về đến. Ví dụ, việc cảm thấy sự ảnh hưởng của Đức Thánh Linh hoàn toàn có thể là một sự ứng nghiệm những lời hứa được chỉ dẫn trong lời nguyện cầu Tiệc Thánh (xin xem mô Rô Ni 4:3 ; 5:2). Em cũng có thể viết cách phụ vương Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky đánh đã có tác dụng tròn lời hứa của nhì Ngài với những người mà em biết.

Hãy suy ngẫm về việc làm rứa nào mà đông đảo ví dụ này rất có thể gia tăng sự tin cẩn của em rằng thân phụ Thiên Thượng cùng Chúa Giê Su Ky sơn sẽ có tác dụng tròn lời hứa của nhị Ngài trong tương lai.

Cho học tập viên đủ thời hạn để xong biểu đồ vật của mình. Mời các em chia sẻ những ghê nghiệm cá nhân hoặc chứng ngôn đang làm ngày càng tăng sự tin yêu của các em rằng phụ thân Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô có tác dụng tròn những lời hứa của nhị Ngài.

Chú mê say Dẫn Giải và thông tin về quá Trình

Tại sao bọn họ nên đặt lòng tin cậy vị trí Chúa?

Anh Cả Stanley G. Ellis thuộc nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi đã giải thích: