Bổ nhiệm Đại sứ du lịch là giữa những nỗ lực của ngành du ngoạn Việt Nam nhằm triển khai các giải pháp về xúc tiến du lịch tại một vài thị ngôi trường trọng điểm, để thu hút khác nước ngoài theo chiến lược của Ban lãnh đạo nhà nước về du lịch.

Bạn đang xem: Đại sứ du lịch là gì

Lý Nhã Kỳ


Kzl_Il
E8a_SBq_NXVog" alt="*">