PHÁP LỆNH

VỀ HÀM, CẤP NGOẠI GIAO

Để góp phần nâng cao hiệu quả vận động đối ngoại ở trong nhà nước cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từng bước thực hiện chính quy hoá ngành ngoại giao, tiêu chuẩt hoá lực lượng công chức ngành ngoại giao vn và tương xứng với lao lý và tập quán quốc tế;

Căn cứ vào những Điều 84, 91 và 103 của Hiến pháp nước cộng hoà làng mạc hội công ty nghĩa vn năm 1992;

Căn cứ vào nghị quyết Quốc hội khoá IX, kỳ họp đồ vật 6 về công tác xây dựng pháp luật năm 1995;

Pháp lệnh này chế độ về hàm, cấp ngoại giao Việt Nam;

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Hàm nước ngoài giao là chức vụ Nhà nước phong đến công chức ngành nước ngoài giao để giao hàng công tác đối ngoại làm việc trong nước cùng ở nước ngoài.

Bạn đang xem: Đại sứ tương đương chức vụ gì

Điều 2

Công chức đang công tác làm việc trong ngành ngoại giao bao gồm đủ các tiêu chuẩn chỉnh về thiết yếu trị, đạo đức, siêng môn, nhiệm vụ ngoại giao với năng lực hoạt động trong nghành đối ngoại thì được xét phong hàm nước ngoài giao cùng được xếp vào trong 1 cấp nước ngoài giao theo lao lý của Pháp lệnh này.

Điều 3

Người sở hữu hàm ngoại giao đề nghị không ngừng rèn luyện cùng học tập nhằm nâng cấp trình độ và năng lượng về phần đa mặt, tích cực góp thêm phần vào vấn đề xây dựng và cải cách và phát triển nền ngoại giao Việt Nam, giữ lại gìn phẩm chất và danh dự của công chức ngành nước ngoài giao Việt Nam, chịu trách nhiệm trước nhà nước và lao lý về việc tiến hành nhiệm vụ và quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Điều 4

Trong Pháp lệnh này ngành ngoại giao bao hàm những cơ quan, tổ chức thuộc bộ Ngoại giao.

CHƯƠNG II

HÀM, CẤP NGOẠI GIAO, MỐI quan liêu HỆ GIỮA HÀM NGOẠI GIAO

VÀ CHỨC VỤ NGOẠI GIAO

Điều 5

Hệ thống hàm, cấp ngoại giao vn được biện pháp như sau:

Cấp ngoại giao cao cấp gồm có:

- Hàm Đại sứ;

- Hàm Công sứ;

- Hàm Tham tán.

Cấp ngoại giao trung cấp tất cả có:

- Hàm bí thư sản phẩm công nghệ nhất;

- Hàm bí thư sản phẩm công nghệ hai.

Cấp ngoại giao sơ cấp có có:

- Hàm túng thiếu thư đồ vật ba;

- Hàm Tuỳ viên.

Điều 6

Người có hàm nước ngoài giao làm sao được giữ hàm nước ngoài giao đó khi được cử đi công tác ở quốc tế với cương cứng vị ngoại giao hoặc cương vị lãnh sự.

Điều 7

Người mang hàm ngoại giao khi được điều đụng sang công tác làm việc tại cơ quan, tổ chức khác hoặc về hưu thì được ngữ nguyên hàm, cung cấp ngoại giao mang lúc ấy như một vinh dự của ngành nước ngoài giao.

Điều 8

1- Công chức ở trong cơ quan, tổ chức khác được điều hễ sang công tác làm việc tại ngành ngoại giao, nếu bao gồm đủ tiêu chuẩn theo phương tiện của Pháp lệnh này thì được xét phong hàm ngoại giao.

2- tín đồ mang hàm ngoại giao đã có được điều đụng sang cơ quan, tổ chức khác, lúc được điều động trở về ngành ngoại giao được xét phong hàm ngoại giao cân xứng với chuyên môn hiện có.

Điều 9

1- chuyên dụng cho ngoại giao là chức vụ chỉ định cho thành viên bao gồm cương vị nước ngoài giao công tác tại Cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao nước ta ở nước ngoài hoặc Phái đoàn thay mặt đại diện thường trực vn tại tổ chức triển khai quốc tế Liên chủ yếu phủ.

2- phục vụ ngoại giao vn gồm có:

- Đại sứ sệt mệnh toàn quyền, Công sứ quánh mệnh toàn quyền, Đại biện, Trưởng đoàn thay mặt thường trực tại tổ chức triển khai quốc tế Liên chính phủ;

- Công sứ;

- Tham tán công sứ;

- Tham tán;

- bí thứ vật dụng nhất;

- túng thứ thiết bị hai;

- bí thứ vật dụng ba;

- Tuỳ viên

Điều 10

1- bạn mang hàm nước ngoài giao được cử đi công trên tại Cơ quan thay mặt đại diện nước cùng hoà xã hội nhà nghĩa vn ở nước ngoài, được chỉ định giữ một dùng cho ngoại giao hoặc dùng cho lãnh sự tương xứng với hàm ngoại giao của tín đồ đó. Vào trường thích hợp do yêu cầu công tác, người mang hàm ngoại giao có thể được chỉ định giữ một chuyên dụng cho ngoại giao hoặc chuyên dụng cho lãnh sự cao hơn nữa hoặc thấp rộng so với hàm ngoại giao của bạn đó.

2- người mang hàm ngoại giao gồm hàm trường đoản cú Tham tán trở lên hoàn toàn có thể được cử giữ chức vụ bạn đứng đầu cơ quan đại diện thay mặt nước cộng hoà làng hội công ty nghĩa việt nam ở nước ngoài; khi hết thời hạn công tác làm việc về nước thì giữ lại hàm ngoại giao đã làm được phong trước đó.

Điều 11

Trong tiếp xúc đối ngoại, bạn mang hàm ngoại giao được xếp sản phẩm công nghệ bậc theo chức vụ ngoại giao hoặc chức vụ lãnh sự. Những người mang hàm nước ngoài giao tất cả cùng công tác ngoại giao hoặc công tác lãnh sự thì người có hàm ngoại giao cao hơn nữa hoặc nếu có cùng hàm thì tín đồ mang hàm vĩnh viễn được xếp thứ bậc cao hơn.

Điều 12

Công chức thuộc cơ quan, tổ chức khác được cử đi công tác làm việc tại Cơ quan thay mặt đại diện nước cùng hoà buôn bản hội nhà nghĩa vn ở quốc tế nếu tất cả đủ tiêu chuẩn chỉnh theo phép tắc của luật pháp và địa thế căn cứ vào nhu yếu công tác, thì được xét bổ nhiệm giữ một phục vụ ngoại giao hoặc chức vụ lãnh sự để tiến hành công tác của cơ sở đại diện.

CHƯƠNG III

TIÊU CHUẨN CÁC HÀM NGOẠI GIAO

PHONG HÀM, THĂNG HÀM, HẠ HÀM VÀ TƯỚC HÀM NGOẠI GIAO

Điều 13

Công chức ngành ngoại giao tất cả đủ các tiêu chuẩn: trung thành với chủ với Tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa; tất cả phẩm chất thiết yếu trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; nắm vững và có khả năng thực hiện đúng chuẩn đường lối, cơ chế của Đảng với Nhà nước về đối nội cùng đối ngoại; có trình độ chuyên môn văn hoá đại học, trình độ chuyên môn chính trị cao cấp; được đào tạo chính quy về nghiệp vụ ngoại giao, biết sử dụng thông thạo ít độc nhất một ngoại ngữ; có thời hạn công tác vào ngành ngoại giao trường đoản cú 10 năm trở lên, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong công tác làm việc đối ngoại; là cỗ trưởng, thứ trưởng hoặc tương đương, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng hoặc tương đương, chăm viên cao cấp hoặc đang là người đứng đầu cơ quan đại diện thay mặt nước cùng hoà làng hội chủ nghĩa việt nam ở nước ngoài, bao gồm đóng góp xứng đáng vào các vận động ngoại giao của Việt Nam, thì được xét phong hàm Đại sứ.

Điều 14

Công chức ngành nước ngoài giao gồm đủ những tiêu chuẩn: trung thành với chủ với Tổ quốc nước ta xã hội chủ nghĩa; tất cả phẩm chất bao gồm trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; có công dụng thực hiện đúng mực đường lối, chế độ của Đảng với Nhà nước về đối nội và đối ngoại; có trình độ chuyên môn văn hoá đại học, trình độ chính trị từ bỏ trung cấp cho trở lên; được đào tạo về nhiệm vụ ngoại giao, biết sử dụng ít nhất một ngoại ngữ; có thời gian công tác vào ngành ngoại giao từ 8 năm trở lên, tích luỹ được kinh nghiệm trong công tác làm việc đối ngoại; là Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng hoặc tương đương, chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính hoặc nhân viên thì được xét phong tự hàm Tham tán cho hàm Công sứ.

Điều 15

1- Công chức ngành nước ngoài giao bao gồm đủ các tiêu chuẩn: trung thành với Tổ quốc việt nam xã hội nhà nghĩa; bao gồm phẩm chất bao gồm trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; có chức năng thực hiện đường lối, chế độ của Đảng cùng Nhà nước về đối nội cùng đối ngoại; có trình độ văn hoá đại học, trình độ chính trị trung cấp; được đào tạo và huấn luyện về nghiệp vụ ngoại giao; biết áp dụng một ngoại ngữ; có thời gian công tác vào ngành ngoại giao từ 5 năm trở lên, gồm hiểu biết về nghiệp vụ chuyên ngành, là nhân viên chính hoặc chuyên viên thì được xét phong từ bỏ hàm túng thư trang bị hai cho hàm bí thư sản phẩm công nghệ nhất.

2- Công chức ngành nước ngoài giao tất cả đủ các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, có thời gian công tác trong ngành nước ngoài giao từ bỏ 3 năm trở lên, là chuyên viên thì được xét phong từ hàm Tuỳ viên mang lại hàm túng bấn thư vật dụng ba.

Điều 16

Việc phong, thăng, hạ và tước hàm, cấp ngoại giao thuộc thẩm quyền của chủ tịch nước.

Điều 17

Thủ tướng thiết yếu phủ thành lập Hội đồng hỗ trợ tư vấn về hàm, cung cấp ngoại giao; nguyên lý chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức cỗ máy và quy chế làm việc của Hội đồng này.

Xem thêm: Cách quảng cáo khai trương tiệm tóc, salon tóc thu hút

Điều 18

1- bài toán thăng hàm, cấp cho ngoại giao được triển khai khi có nhu cầu của công tác làm việc đối nước ngoài và căn cứ vào các tiêu chuẩn được chính sách tại những điều 13, 14 với 15 của Pháp lệnh này.

2- người mang hàm nước ngoài giao chấm dứt xuất sắc trách nhiệm và theo nhu cầu quan trọng của công tác làm việc đối ngoại, hoàn toàn có thể được xét thăng vượt hàm nước ngoài giao.

Điều 19

Công chức ngành nước ngoài giao bị thực hiện kỷ qui định từ bề ngoài khiển trách trở lên ko được xét phong hoặc thăng hàm, cấp ngoại giao trong thời hạn quyết định thực hành kỷ cơ chế còn hiệu lực.

Điều 20

Người mang hàm ngoại giao bị thực hành kỷ khí cụ thì tuỳ theo hiệ tượng kỷ luật hoàn toàn có thể bị hạ hàm, cung cấp ngoại giao; ví như bị buộc thôi bài toán hoặc phạm tội, bị Toà án phán quyết và bạn dạng án đã có hiệu lực lao lý thì tước hàm, cấp cho ngoại giao.

CHƯƠNG IV

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI

CỦA NGƯỜI mang HÀM NGOẠI GIAO

Điều 21

Người sở hữu hàm ngoại giao tất cả nghĩa vụ:

1- hoàn hảo nhất trung thành với Tổ quốc, nhân dân cùng Nhà nước cùng hoà buôn bản hội nhà nghĩa Việt Nam;

2- nghiêm chỉnh chấp hành mặt đường lối, chế độ của Đảng cùng pháp luật ở trong phòng nước, quy chế và những quy định của ngành ngoại giao;

3- bảo vệ lợi ích quốc gia, bí mật Nhà nước cùng danh dự của dân tộc;

4- tiếp tục rèn luyện, học tập cải thiện trình độ và năng lực chính trị, nghiệp vụ trình độ và nước ngoài ngữ, giữ lại gìn tư biện pháp công chức ngành ngoại giao Việt Nam.

5- kết thúc tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Điều 22

Người có hàm ngoại giao đang công tác được tận hưởng mọi nghĩa vụ và quyền lợi của công chức đơn vị nước. Việc phong, thăng hàm, cấp ngoại giao là một trong những cơ sở để bố trí công tác, bồi dưỡng nâng cấp trình độ, đề bạt chuyên dụng cho và xếp lương cho công chức cân xứng với giải pháp chung về chế độ tiền lương trong phòng nước.

Điều 23

Người có hàm ngoại giao được quyền thực hiện hàm ngoại giao trong công tác làm việc đối ngoại, tuy vậy không được sử dụng vào mục đích khác trái với điều khoản của pháp luật.

Điều 24

Người có hàm nước ngoài giao được pháp luật đảm bảo an toàn và được các cơ quan công ty nước có thẩm quyền giúp đỡ khi thi hành công vụ.

Điều 25

Người có hàm ngoại giao được cấp giấy ghi nhận về hàm, cung cấp ngoại giao. Mẫu mã giấy chứng nhận và giấy tờ thủ tục cấp giấy chứng nhận về hàm, cấp cho ngoại giao do cơ quan chính phủ quy định.

Điều 26

Người làm sao vi phạm những quy định của Pháp lệnh này và những văn bạn dạng pháp cách thức khác có liên quan, thì tuỳ mức độ phạm luật bị xử trí kỷ luật, xử vạc hành thiết yếu hoặc bị truy vấn cứu nhiệm vụ hình sự.

*
*

*

*

*

*

Công ước Vienna 1961 dùng từ ngữ “viên chức ngoại giao” để chỉ fan đứng đầu tư mạnh quan đại diện hay một cán cỗ ngoại giao của Cơ quan đại diện ngoại giao.

Viên chức nước ngoài giao là rất nhiều cán bộ nhân viên nào trong Cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao?

Cần thấy sự khác biệt nội hàm tư tưởng của trường đoản cú “viên chức ngoại giao" (diplomatic agent) với“cán cỗ ngoại giao” (member of the diplomatic staff)hay “thành viên phòng ban đại diện” (member of mission) và “cán bộ nhân viên của ban ngành đại diện” (member of the staff of the mission) theo điều khoản trong Công mong Vienna 1961.

"Cán bộ ngoại giao” để có một viên chức ngoại giao mà lại không nhằm chỉ bạn đứng đầu tư mạnh quan đại diện.

“Thành viên cơ sở đại diện” nhằm chỉ bao gồm thểlà một viênchức ngoại giao tức là bao gồm cả bạn đứng đầu cơ quan đại diện, một nhân viên hành thiết yếu và kỹ thuật tuyệt cũng rất có thể là một nhân viên ship hàng của ban ngành đại diện.

“Cán bộ nhân viên của ban ngành đại diện” để chỉ thành viên Cơ quan mà lại không bao hàm người đứng đầu tư mạnh quan.

Về người đứng đầu tư mạnh quan thay mặt ngoại giao, Công ước Vienna 1961 sẽ phân làm tía cấp:

Thứ nhất,Cấp Đại sứ hoặc Đại sứ của Giáo hoàng được bửa nhiệm sát bên Nguyên thủ tổ quốc và người đứng đầu tư mạnh quan thay mặt đại diện có hàm tương đương.

Thứ hai, cấp cho Công sứ hoặc Công sứ của Giáo hoàng được vấp ngã nhiệm ở kề bên Nguyên thủ Quốc gia.

Thứ ba, cấp Đại biện được ngã nhiệm ở bên cạnh Bộ trưởng ngoại giao.

Về cán bộ ngoại giao vào một ban ngành đại diện, theo nước ngoài giao truyền thống cơ quan bao gồm quy mô bự thường có những chức vụ sau đây: Công sứ, Tham tán Công sứ, Tham tán (có nước chia ra Tham tán vật dụng nhất, Tham tán thứ hai…), túng thiếu thư máy nhất, túng thiếu thư lắp thêm hai, túng bấn thư thứ cha và Tùy viên.

Ngoài ra, trong Cơ quan thay mặt đại diện ngoại giao còn rất có thể có cán cỗ ngoại giao là đại diện thay mặt của những ngành trình độ khác như quân sự, gớm tế, thương mại, văn hóa… Đó là Tùy viên quân sự (cũng tất cả nước không bổ nhiệm Tùy viên quân sự nói thông thường mà tất cả Tùy viên lục quân, Tùy viên hải quân, Tùy viên ko quân…).

Khác với Tùy viên quân sự, cán bộ ngoại giao là đại diện thay mặt các ngành thuộc nghành khác, đồng thời hoàn toàn có thể được bổ nhiệm giữ một chức vụ ngoại giao, ví dụ như Tham tán mến mại.