Post navigation

← Previous
Next →Chú Giải Công Vụ các Sứ Đồ 15:01-21 họp báo hội nghị Đầu Tiên của Hội Thánh1,140 views

You
Tube:
https://youtu.be/1K32q
Vdspig

44037 ghi chú Công Vụ những Sứ Đồ 15:1-21Hội Nghị Đầu Tiên của Hội Thánh

    Huỳnh Christian TimothyHuỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý nhỏ dân Chúa dành thời gian nghe bài bác giảng này, có không ít thí dụ cùng giải thích cụ thể hơn là phần bài bác viết.

Bạn đang xem: Công vụ các sứ đồ 15

Bấm vào nút “play” ► sau đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► sau đây để nghe

Bấm vào một trong những nối mạng dưới đây để nghe hoặc cài xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào trong 1 trong những nối mạng tiếp sau đây để phát âm hoặc mua xuống pdf bài giảng này:

Kho đựng MP3 các bài giảng:

Kho cất pdf các bài giảng:

Công Vụ những Sứ Đồ 15:1-21

1 gồm mấy tín đồ từ xứ Giu-đê xuống, vẫn dạy các cả nhà em cùng phụ thân rằng: ví như chẳng chịu đựng cắt bì theo nghi thức của Môi-se thì các ngươi quan trọng được cứu vãn rỗi.

2 do thế, đã xẩy ra cuộc phản phòng và tranh cãi không bé dại giữa Phao-lô với Ba-na-ba cùng với họ. Hội Thánh đã chỉ định Phao-lô và Ba-na-ba thuộc vài người khác trong Hội Thánh, đi lên tới mức Giê-ru-sa-lem, mang lại với các sứ vật dụng và các trưởng lão về sự việc này.

3 Vậy, thực tế, đã có Hội Thánh không nên đi, họ đã làm qua Phê-ni-xi cùng Sa-ma-ri; thuật lại sự cải biến của những dân ngoại; với đã tạo ra sự sự vui vẻ lớn mang đến hết thảy các anh chị em cùng Cha.

4 Họ sẽ vào đến Giê-ru-sa-lem, được Hội Thánh, những sứ đồ, và các trưởng lão tiếp đón. Họ đã thuật lại phần đông sự Đức Chúa Trời đã có tác dụng giữa họ.

5 Nhưng bao gồm mấy người đã tin kia, nằm trong phái Pha-ri-si, đang đứng dậy, nói rằng, yêu cầu cắt tị nạnh cho họ và truyền họ nên giữ quy định của Môi-se.

6 những sứ đồ gia dụng và các trưởng lão đã tập trung cuộc họp để cẩn thận về bài toán đó.

7 Đã xẩy ra nhiều cuộc tranh luận. Phi-e-rơ vẫn đứng dậy, nói với họ: Hỡi số đông người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em hãy biết rằng, từ đông đảo ngày đầu, Đức Chúa Trời đã chọn tôi giữa bọn chúng ta, khiến cho các dân ngoại vày miệng của tôi được nghe Lời của Tin Lành và tin.

8 Đức Chúa Trời là Đấng Biết Tấm Lòng, đang làm triệu chứng cho họ, ban Đức Thánh Linh cho họ như cho việc đó ta.

9 Ngài chẳng phân biệt giữa chúng ta với họ. Ngài sẽ thanh tẩy lòng họ vì chưng đức tin.

10 Vậy, bây giờ, sao các cả nhà em demo Đức Chúa Trời; gán bên trên cổ của các môn đồ loại ách mà những tổ phụ của chúng ta hoặc bọn họ cũng cần yếu mang nổi?

11 Trái lại, vày ân điển của Đức Chúa Jesus, chúng ta tin, được cứu. Họ cũng được cứu theo cùng một giải pháp đó.

12 không còn thảy vào đám đông đang giữ yên lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại bao nhiêu những vết kỳ và phần lớn phép lạ nhưng Đức Chúa Trời đã tạo nên sự giữa những dân ngoại, qua họ.

13 khi họ sẽ im lặng, Gia-cơ đáp lời, nói: Hỡi phần lớn người! Hỡi các anh chị em em cùng Cha! Hãy nghe tôi!

14 Si-môn vẫn thuật lại rằng, Đức Chúa Trời đã trước hết thăm viếng những dân ngoại, để từ đó lôi ra một dân đến danh của Ngài.

15 Điều đó đúng với hầu hết lời của những tiên tri, như đang chép:

16 Sau những sự này, Ta đang trở lại, và sẽ xây dựng lại lều của Đa-vít đã bị đổ nát. Ta sẽ xây lại sự hoang tàn của nó và Ta sẽ dựng nó lên.

17 Để những người sót lại có thể tìm tìm Chúa thuộc hết thảy những dân ngoại, những người dân đã cầu khẩn vị trí danh của Ta. Chúa, Đấng tạo sự hết thảy gần như sự này, phán vậy.

18 Đức Chúa Trời sẽ biết trường đoản cú trước cực kỳ những câu hỏi làm của Ngài.

19 Vậy, tôi phán quyết, đừng có tác dụng phiền những người từ những dân nước ngoài đã quay về cùng Đức Chúa Trời.

20 tuy thế hãy viết cho họ kiêng giữ lại khỏi sự ô uế của những thần tượng, sự tà dâm, sự nạp năng lượng thịt thú vật chết ngạt và máu.

21 vì từ các thế hệ xưa, trong những thành vẫn có những người giảng về Môi-se; phát âm về ông trong số nhà hội từng một ngày Sa-bát.

Chúng ta đang học trong Công Vụ những Sứ Đồ 11:19-30 <1> rằng, Hội Thánh trên An-ti-ốt, xứ Si-ri là Hội Thánh thứ nhất giữa vòng các dân ngoại. Hội Thánh sẽ được ra đời khi một số con dân Chúa fan I-sơ-ra-ên, quê sinh hoạt Chíp-rơ cùng Si-ren, cho giảng Tin Lành cho tất cả những người dân nước ngoài tại đó, khiến cho có tương đối nhiều người dân ngoại tin dấn Tin Lành. Ba-na-ba đã có được Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem sai đến thăm và khích lệ con dân Chúa tại An-ti-ốt. Sau đó, Ba-na-ba đã đi vào Tạt-sơ, search Phao-lô, lúc ấy đang được gọi là Sau-lơ, mời ông về An-ti-ốt, rồi hai ông cùng nhau âu yếm Hội Thánh trên An-ti-ốt, suốt một năm. Cũng tại An-ti-ốt, nhỏ dân Chúa ban đầu được điện thoại tư vấn bằng danh xưng Cơ-đốc nhân.

Chúng ta cũng đã học trong Công Vụ các Sứ Đồ 13:1-3 rằng, trong một trong những buổi nhóm của Hội Thánh, Đức Thánh Linh đã phán bảo Hội Thánh biệt riêng rẽ Ba-na-ba với Phao-lô cho quá trình truyền giáo. Liền sau đó, Phao-lô và Ba-na-ba đã lên đường, làm cho cuộc hành trình truyền giáo lần đầu tiên của Phao-lô. Sau khi dứt cuộc hành trình truyền giáo, hai ông vẫn về lại thành An-ti-ốt, xứ Si-ri, với ở lại đó, thường xuyên mục vụ chăm sóc Hội Thánh trong khoảng thời hạn gần cha năm, từ mùa thu năm 46 tới cuối ngày hè năm 49 <2>.

Vào khoảng cuối mùa hè năm 49, có một trong những con dân Chúa gốc Do-thái Giáo sẽ từ xứ Giu-đê, mang đến An-ti-ốt, và dạy cho bé dân Chúa tại kia về việc phải chịu đựng cắt bì để được cứu vãn rỗi. Sự kiện này đã để cho Phao-lô với Ba-na-ba phản bội kháng các người đó. Hội Thánh sẽ cử tín đồ theo Phao-lô và Ba-na-ba về Giê-ru-sa-lem, để xin ý kiến của các sứ đồ gia dụng và những trưởng lão về sự việc việc này.

Công Vụ những Sứ Đồ 15:1-21 ghi lại diễn tiến của vụ việc và công dụng cuộc họp báo hội nghị của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem.

1 gồm mấy fan từ xứ Giu-đê xuống, vẫn dạy các cả nhà em cùng phụ vương rằng: ví như chẳng chịu đựng cắt tị nạnh theo nghi tiết của Môi-se thì các ngươi cấp thiết được cứu rỗi.

Vào thời điểm vấn đề này xảy ra, đã hơn 22 năm trôi qua, kể từ thời điểm Đấng Christ thăng thiên. Trong veo một khoảng thời gian tương đối nhiều năm đó, đối với đời người, có tương đối nhiều môn vật dụng của Đấng Christ, nơi bắt đầu Do-thái Giáo, vẫn chưa làm rõ về ý nghĩa sâu sắc và sức khỏe cứu rỗi của Tin Lành.

Ý nghĩa của Tin Lành là Đấng Christ gánh cố hình phạt của việc phạm tội cho tổng thể nhân loại, nhằm Đức Chúa Trời có thể ban ơn tha sản phẩm công nghệ cho số đông ai tin dấn sự bị tiêu diệt chuộc tội của Đấng Christ.

Sức mạnh cứu rỗi của Tin Lành là cứu mọi kẻ tin, trước là tín đồ I-sơ-ra-ên, sau là người thuộc các dân ngoại (Rô-ma 1:16).

Sự cứu vớt rỗi của Tin Lành không hề liên quan lại đến bất cứ một nghi thức như thế nào trong lao lý của Thiên Chúa, được phát hành qua Môi-se.

Nghi thức dâng sinh tế có tác dụng của lễ chuộc tội theo lao lý thời Cựu Ước nói trước ý nghĩa sự bị tiêu diệt chuộc tội của Đấng Christ, mô tả đức tin cùng sự vâng phục của tín đồ tin dấn ơn cứu rỗi được hứa do Đức Chúa Trời, khi Đấng Christ chưa ngừng sự chết chuộc tội đến loài người. Mà lại một tín đồ không cần tiến hành nghi thức đó nhằm được cứu vớt rỗi, mà chỉ cần thật lòng ăn năn tội và trọn vẹn tin nhấn sự chết chuộc tội của Đấng Christ.

Nghi thức cắt bì vượt trội cho sự hài lòng từ quăng quật sự tiêm lan truyền tội, sẽ được Thiên Chúa thánh hóa. Nghi tiết ấy nói trước chân thành và ý nghĩa sự thánh hóa do chính Đấng Christ có tác dụng ra cho tất cả những người nào thiệt lòng ân hận tội, được Đức Thánh Linh gọi là sự việc cắt tị nạnh của Đấng Christ:

Trong Đấng ấy các các bạn em cũng chịu giảm bì với việc cắt suy bì không vày đôi tay, vào sự lột vứt những tội trạng của thân thể xác thịt, vì sự cắt phân bì của Đấng Christ.” (Cô-lô-se 2:11).

Nghi thức cắt so bì trên thân thân xác thịt hoàn toàn không liên quan gì tới việc cứu rỗi. Vì sự cứu vãn rỗi là sự được Đức Chúa Trời xưng là công chính. Nhưng mà Đức Chúa Trời là Đấng xưng công chính fan chịu cắt suy bì lẫn người không chịu cắt bì, nếu họ tất cả đức tin vào sự cứu vãn rỗi của Ngài:

“Vì chỉ tất cả một Đức Chúa Trời, là Đấng tạo cho kẻ chịu đựng cắt suy bì được xưng công do vì đức tin, cũng tạo cho kẻ không chịu đựng cắt bì được xưng công do tại đức tin nữa.” (Rô-ma 3:30).

Đức tin biểu đạt bởi sự vâng phục Thiên Chúa, qua sự vâng duy trì trọn vẹn những điều răn của Ngài, chứ chưa phải qua các nghi thức nói trước về ý nghĩa sâu sắc của Tin Lành cứu giúp Rỗi.

“Sự chịu cắt tị nạnh chẳng là gì, sự không chịu cắt bì cũng chẳng là gì; mà là sự việc giữ những điều răn của Thiên Chúa.” (I Cô-rinh-tô 7:19).

Nghi thức cắt phân bì là quan trọng đặc biệt trong thời gian Đấng Christ chưa hoàn thành sự chết chuộc tội. Nó giúp biểu thị quyết tâm ý muốn từ vứt tội cùng đức tin vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Bởi vì thế, nó được thực hành trong thời Cựu Ước, tương tự như như nghi thức dưng sinh tế chuộc tội. Nhưng sau khi Đấng Christ đã ngừng sự chết chuộc tội thì những nghi thức tiên tri về Tin Lành cứu Rỗi không cần phải thi hành nữa. Điều đặc biệt quan trọng là sự thi hành các nghi thức ấy không khi nào là đk để một bạn được cứu vãn rỗi. Sự cứu giúp rỗi được Đức Chúa Trời ban cho gần như ai thật lòng ân hận tội và trọn vẹn tin dìm sự bị tiêu diệt chuộc tội của Đấng Christ.

Những người đào tạo và huấn luyện rằng, phải thi hành nghi tiết này hoặc nghi tiết nọ thời Cựu Ước để được cứu rỗi dường như không thấy sự xích míc trong lời dạy của họ. Nếu như một người phải làm những nghi thức đó nhằm được cứu rỗi thì cần gì Đấng Christ chịu bị tiêu diệt để chuộc tội mang lại loài người? ví như sự bị tiêu diệt của Đấng Christ đủ để chuộc tội đến loài tín đồ thì nguyên nhân người tin nhận Đấng Christ yêu cầu làm thêm những nghi thức vốn không thể cứu rỗi được ai?

Ngày nay, vẫn đang còn những người đào tạo và giảng dạy rằng: con dân Chúa yêu cầu giữ bảy thời điểm dịp lễ hội thời Cựu Ước; con dân Chúa bắt buộc kiêng những thức nạp năng lượng bị cho là không tinh sạch mát trong thời Cựu Ước; con dân Chúa cần gọi danh Chúa theo phong cách phát âm trong giờ đồng hồ Hê-bơ-rơ; con dân Chúa phải ghi nhận lắp tía lắp bắp các âm thanh vô nghĩa, gọi là “nói giờ lạ”; con dân Chúa yêu cầu gia nhập vào một trong những tổ chức giáo hội làm sao đó… tất cả những sự huấn luyện và đào tạo đó phần đa không đúng Thánh Kinh, các là tà giáo. Con dân Chúa rất cần được tránh xa.

2 vị thế, đã xẩy ra cuộc phản chống và tranh cãi không nhỏ giữa Phao-lô và Ba-na-ba cùng với họ. Hội Thánh đã chỉ định và hướng dẫn Phao-lô cùng Ba-na-ba cùng vài bạn khác vào Hội Thánh, đi lên tới mức Giê-ru-sa-lem, mang lại với các sứ đồ dùng và các trưởng lão về vấn đề này.

Động từ “phản kháng” (G4714) tức là đứng lên để phòng trả sự áp đặt.

Động trường đoản cú “tranh luận” (G4803) tức là tra hỏi, biện luận, cùng phản biện cho nhau về một vấn đề.

Trước sự áp để sai trơ trọi lẽ thật trên con dân Chúa tại An-ti-ốt bởi các môn đồ bao gồm gốc Do-thái Giáo, trường đoản cú xứ Giu-đê, Phao-lô cùng Ba-na-ba đã tích cực phản kháng họ và tranh biện với họ. Sự phản phòng và tranh luận dĩ nhiên đã xảy ra trước Hội Thánh, phải con dân Chúa trên An-ti-ốt đã từng đi đến quyết định tìm cầu chủ kiến từ các sứ đồ gia dụng và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem. Vày thế, họ vẫn cử ra mấy người trong Hội Thánh, có lẽ rằng là các trưởng lão, thuộc đi với Phao-lô và Ba-na-ba về Giê-ru-sa-lem.

Quyết định của Hội Thánh trên An-ti-ốt vào tầm ấy là cần lẽ. Vì sự việc nghiêm trọng, liên quan đến sự cứu giúp rỗi, rất cần được được sự xác nhận của các sứ vật của Chúa và các trưởng lão lúc đầu của Hội Thánh. Họ nên nhớ, vào khoảng ấy, Thánh kinh Tân Ước chưa được hoàn thành, nên con dân Chúa trên An-ti-ốt đã không tồn tại nền tảng rõ ràng để dựa vào này mà nhận định vấn đề. Ngày nay, bé dân Chúa khắp vị trí đã bao gồm trọn vẹn Lời Chúa để triển khai nền tảng xem xét, nhận định và đánh giá mọi sự. Vì thế, không cần phải có một hội nghị nào của Hội Thánh để giải quyết bất kể một nghi vấn nào về bất kể một sự huấn luyện nào. Khi chúng ta có nghi ngại về bất kể sự huấn luyện và đào tạo nào, bọn họ chỉ cần đến với Thánh Kinh, ước nguyện, xin Đức Thánh Linh dùng Lời Chúa soi dẫn cho chúng ta. Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào trong hầu hết lẽ thật của Lời Chúa.

“Nhưng Đấng Thần Linh của Lẽ Thật, khi Ngài đến, Ngài đang dẫn những ngươi vào trong đông đảo lẽ thật. Vì chưng Ngài sẽ không còn tự bản thân nói, nhưng gần như điều Ngài đang nghe thì Ngài vẫn nói, với Ngài vẫn báo cho các ngươi những sự xảy đến.” (Giăng 16:13).

Điều quan trọng đặc biệt là chúng ta có đọc, bao gồm suy ngẫm Lời Chúa hôm sớm để cẩn trọng làm theo, như mệnh lệnh Ngài vẫn phán truyền, được khắc ghi trong Giô-suê 1:8, giỏi không? họ có ước mong Lời Chúa và tôn Lời Chúa cao hơn nữa cả danh Chúa tốt không? Vì chủ yếu Chúa đã tạo nên Lời của Ngài được tôn cao hơn nữa cả danh của Ngài (Thi Thiên 138:2). Danh của Chúa là cao quý, xứng đáng tôn vinh. Nhưng lại Lời Chúa là ý ước ao của Chúa còn đáng được vinh danh hơn. Vì chỉ khi họ tôn quý Lời Chúa thì bọn họ mới có thể tôn quý danh Chúa. Biết bao nhiêu fan môi mồm thì luôn tôn cao danh Chúa nhưng thực tiễn thì họ không hề sống theo Lời Chúa.

3 Vậy, thực tế, đã làm được Hội Thánh không nên đi, họ đã thử qua Phê-ni-xi và Sa-ma-ri; thuật lại sự cải biến của các dân ngoại; cùng đã làm nên sự vui vẻ lớn đến hết thảy các anh chị em cùng Cha.

Có thể phái đoàn của Hội Thánh trên An-ti-ốt, xứ Si-ri sẽ đi đường đi bộ về Giê-ru-sa-lem. Giả dụ đi đường biển thì họ có thể xuống tàu tại Sê-sa-rê mà không buộc phải trải qua xứ Phê-ni-xi. Trên đường đi, lúc trải qua các xứ Phê-ni-xi và Sa-ma-ri, bọn họ đã dừng chân tại các nơi gồm Hội Thánh của Chúa nhằm thuật lại sự các dân ngoại đang tin thừa nhận Tin Lành như thế nào. Lời chứng của họ đã làm cho hết thảy bé dân Chúa tín đồ I-sơ-ra-ên và tín đồ Sa-ma-ri tại nhì xứ này đều được sung sướng lớn.

“Sự cải biến” có nghĩa là sự đổi khác đức tin xuất xắc niềm tin, được dùng trong Thánh Kinh nhằm chỉ sự biến đổi đức tin, từ bỏ chỗ tin yêu tà thần và mê tín dị đoan sang tin cẩn Thiên Chúa với Tin Lành của Ngài.

Lời hội chứng về tình yêu và ân điển của Chúa lúc nào cũng đem về sự vui vẻ cho những con dân Chúa. Đó cũng là sự việc tôn vinh danh Chúa.

4 Họ sẽ vào mang đến Giê-ru-sa-lem, được Hội Thánh, những sứ đồ, và những trưởng lão tiếp đón. Họ đang thuật lại hồ hết sự Đức Chúa Trời đã có tác dụng giữa họ.

5 Nhưng bao gồm mấy tín đồ đã tin kia, thuộc phái Pha-ri-si, đang đứng dậy, nói rằng, nên cắt tị nạnh cho họ với truyền họ yêu cầu giữ pháp luật của Môi-se.

Khi đã đi đến Giê-ru-sa-lem, phái bộ của Hội Thánh trên An-ti-ốt đã được các sứ đồ, những trưởng lão, và các cả nhà em khác trong Hội Thánh trên Giê-ru-sa-lem tiếp đón. Họ sẽ thuật lại cho Hội Thánh trên Giê-ru-sa-lem về hồ hết sự Đức Chúa Trời đã làm giữa Hội Thánh, trên An-ti-ốt. Mặc dù nhiên, sau khoản thời gian nghe hoàn thành lời làm hội chứng của phái đoàn, đã có mấy môn đồ nơi bắt đầu Pha-ri-si vào Hội Thánh trên Giê-ru-sa-lem đứng lên, nói rằng, nên cắt bì cho những nhỏ dân Chúa trên An-ti-ốt, và truyền mang đến họ cần giữ pháp luật của Môi-se. “Luật pháp của Môi-se” là phương pháp nói tắt: luật pháp của Chúa do Môi-se biên chép lại.

Chúng ta rất có thể hiểu là chưa phải cùng một lúc các người đứng dậy nói, mà là 1 trong những người đứng lên nói và các người khác đồng ý. Bọn họ không biết là phái đoàn của Hội Thánh trên An-ti-ốt đang kịp trình diễn sự bài toán có mấy fan môn thiết bị từ Giu-đê đến, đã và đang dạy rằng, con dân Chúa tại An-ti-ốt yêu cầu chịu cắt bì mới được cứu vãn rỗi, xuất xắc chưa.

6 các sứ đồ gia dụng và những trưởng lão đã triệu tập cuộc họp để chăm chú về bài toán đó.

7 Đã xảy ra nhiều cuộc tranh luận. Phi-e-rơ đang đứng dậy, nói với họ: Hỡi hồ hết người! Hỡi các anh chị em em cùng Cha! Các anh chị em em hãy biết rằng, từ phần đa ngày đầu, Đức Chúa Trời đã chọn tôi giữa chúng ta, khiến cho các dân ngoại do miệng của tôi được nghe Lời của Tin Lành và tin.

Sau khi mấy người Pha-ri-si tuyên bố thì các sứ thứ và các trưởng lão đã triệu tập một cuộc họp để coi xét vấn đề được nêu ra. Có nghĩa là các sứ thứ và các trưởng lão đã họp nhỏ dân Chúa vào Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem cùng với phái đoàn tới từ An-ti-ốt, để xử lý vấn đề.

Câu “Đã xẩy ra nhiều cuộc tranh luận” hàm ý, trong buổi họp có người bênh vực chủ ý của mấy bạn Pha-ri-si, cũng đều có người kháng lại chủ kiến ấy. Ai nấy các được tự do phát biểu chủ kiến của mình, truy vấn vấn, bác bỏ ý kiến và giải thích của tín đồ khác.

Sau cùng, Phi-e-rơ, có lẽ với tư giải pháp là fan đứng đầu những sứ đồ, cũng là bạn được Chúa giao mang lại chức vụ chăn dắt Hội Thánh, sẽ đứng lên, vạc biểu. Phi-e-rơ nói lại một sự kiện hiển nhiên, đó là chủ yếu Chúa đã cần sử dụng ông để đem Tin Lành đến cho người dân ngoại, qua khải tượng Chúa ban mang đến ông, dẫn tới việc ông giảng Tin Lành cho gia đình Cọt-nây.

Phi-e-rơ là bạn chăn bầy đàn đầu tiên do chủ yếu Chúa đích thân kêu gọi, vào thân thể xác làm thịt phục sinh của Ngài. Vày thế, siêu hợp tình và phù hợp để chủ yếu ông cũng chính là người thứ nhất rao giảng Tin Lành cho người không cần dân I-sơ-ra-ên, lấy họ vào trong bầy đàn chiên của Chúa là Hội Thánh, bởi vì ông nạm Ngài chăn dắt.

“Lời của Tin Lành” là toàn bộ những lời rao giảng về Tin Lành.

8 Đức Chúa Trời là Đấng Biết Tấm Lòng, sẽ làm chứng cho họ, ban Đức Thánh Linh mang đến họ như cho chúng ta.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sửa Lỗi Máy In Không Ra Mực Đen, Máy In Không Ra Mực

9 Ngài chẳng minh bạch giữa họ với họ. Ngài sẽ thanh tẩy lòng họ vày đức tin.

“Đấng Biết Tấm Lòng” (G2589) trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh gớm chỉ là 1 trong những chữ, được sử dụng hai lần vào Tân Ước. Lần đầu tiên là Công Vụ những Sứ Đồ 1:24, theo nghĩa: Chúa là Đấng biết tấm lòng của đều người. Lần sản phẩm nhì được dùng tại đây, Công Vụ những Sứ Đồ 15:8, như là một trong những danh hiệu: Đấng Biết Tấm Lòng.

Đức Chúa Trời là Đấng Biết Tấm Lòng cần Ngài biết tấm lòng của nhỏ dân Chúa tín đồ ngoại, rằng chúng ta thật lòng ăn năn tội cùng tin dấn sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Vị thế, Ngài sẽ làm chứng cho tấm lòng của họ, bằng sự Ngài sẽ ban đến họ Đức Thánh Linh, như Ngài đang ban mang đến những bé dân Chúa tín đồ I-sơ-ra-ên. Tuy nhiên những fan I-sơ-ra-ên đã cắt bì; còn những người thuộc các dân nước ngoài thì không giảm bì.

Điều đó đã chứng minh một cách cụ thể là Đức Chúa Trời không còn phân biệt bạn cắt bì với người không giảm bì, dân I-sơ-ra-ên với các dân khác; cơ mà Ngài chỉ việc mỗi bạn thật lòng ân hận tội, hoàn toàn tin thừa nhận sự bị tiêu diệt chuộc tội của Đấng Christ. Bao gồm đức tin vào trong Tin Lành khiến cho một tín đồ được tha tội, được thánh hóa, được phục sinh địa vị làm con cháu của Đức Chúa Trời, được ban cho thời cơ sống đời đời kiếp kiếp trong vương quốc Trời.

10 Vậy, bây giờ, sao các anh chị em em thử Đức Chúa Trời; gán bên trên cổ của các môn đồ cái ách mà các tổ phụ của họ hoặc chúng ta cũng cần yếu mang nổi?

Phi-e-rơ hỏi phần đông người, trường hợp Đức Chúa Trời đã không thể có sự khác nhau giữa fan cắt bì với người không cắt bì thì tại sao có fan lại ý muốn thử Đức Chúa Trời?

Động từ “thử” (G3985) trong nguyên ngữ Hy-lạp vừa mang nghĩa cám dỗ vừa sở hữu nghĩa thử thách. Cám dỗ là xui khiến cho ai đó phạm tội. Thách thức là chuyển ra cơ hội để ai kia thể hiện bạn dạng tính, phẩm chất thật của tín đồ ấy. Và một sự việc hoàn toàn có thể vừa là cám dỗ vừa là demo thách. Trong mẩu truyện Sa-tan tiến công ông Gióp thì Sa-tan cám dỗ ông phạm tội; mà lại Đức Chúa Trời sử dụng sự cám dỗ của Sa-tan để thử thách ông, khiến ông diễn đạt đức tin và sự trung tín của ông đối với Chúa.

Không ai rất có thể cám dỗ Đức Chúa Trời, vị không một sự ác nào hoàn toàn có thể tác động đến Ngài; với Đức Chúa Trời cũng ko cám dỗ ai (Gia-cơ 1:13). Nhưng lại loài người có thể phạm tội demo Chúa, lúc họ không tin Ngài, như dân I-sơ-ra-ên đã các lần test Chúa trong đồng vắng ngắt và cuối cùng phải gánh họa diệt thân.

Ý của Phi-e-rơ là Đức Chúa Trời dường như không phân biệt người cắt bì với người không cắt bì, ban sự cứu vớt rỗi cho cả hai, dựa vào đức tin của họ. Nếu ai buộc fan không giảm bì yêu cầu cắt so bì để được cứu giúp rỗi, thì người này đã “thử” Đức Chúa Trời, đã không tin tưởng vào sự Đức Chúa Trời ban sự cứu giúp rỗi cho tất cả những người không giảm bì. Quanh đó ra, khi buộc các môn đồ dùng thuộc các dân ngoại bắt buộc vâng giữ các luật lệ trong Sách quy định do Môi-se ghi chép, hàm ý, vâng giữ các luật lệ về nghi tiết thờ phượng cùng nghi thức chuộc tội, là đặt gánh nặng nề không cần thiết trên họ.

Trước hết, sự thi hành những nghi thức ấy không thể đem sự cứu vãn rỗi đến mang đến ai. Nếu nhờ vào thi hành những nghi thức ấy nhưng một fan được cứu vãn rỗi thì Đấng Christ không cần thiết phải chết để cứu vãn chuộc nhân loại.

Kế tiếp, người đã được Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi không cần làm cái gi khác, kế bên sự cứ ở lại trong sự cứu vãn rỗi Đức Chúa Trời đã ban mang lại mình. Tức là cứ thật lòng ngưng phạm các điều răn của Đức Chúa Trời cùng cứ thật lòng tin nhận sự bị tiêu diệt chuộc tội của Đấng Christ.

Sau cùng, sự thi hành những nghi thức không quan trọng chỉ là thêm trọng trách vô ích. Vào thời Cựu Ước, dân I-sơ-ra-ên phải thi hành những nghi thức ấy để mô tả đức tin vào sự cứu rỗi Đức Chúa Trời sẽ hứa. Trong thời Tân Ước, ý nghĩa các nghi thức ấy đã được Đấng Christ xong nên nhỏ dân Chúa không cần thiết phải thi hành các nghi thức ấy. Dĩ nhiên, ai mong mỏi cắt tị nạnh vì nguyên nhân y học nên thiết; hoặc ai ý muốn giữ các đợt nghỉ lễ hội nhằm hướng lòng về những ơn phước Chúa ban và những sự Chúa sẽ có tác dụng ra; hoặc ai kị ăn một số thịt từng bị xem là không tinh sạch vì chưng không phù hợp với khẩu vị hay khung người của mình thì không tồn tại gì sai trái. Miễn là chớ xem việc làm vì thế là đk để được sự cứu vãn rỗi.

11 Trái lại, do ân điển của Đức Chúa Jesus, họ tin, được cứu. Họ cũng được cứu theo cùng một bí quyết đó.

“Trái lại” là trái với cách nhìn cho rằng, cần cắt tị nạnh hoặc giữ những nghi thức điều khoản để được cứu giúp rỗi.

Phi-e-rơ khẳng định: Một fan được cứu vãn rỗi là vì ân điển của Đấng Christ, có nghĩa là bởi sự Đức Chúa Jesus chịu chết để gánh cầm án vạc của tội lỗi cho loài người; cùng bởi người ấy tất cả đức tin vào vào sự chết chuộc tội của Ngài. Fan I-sơ-ra-ên hay fan thuộc các dân khác cũng những được cứu rỗi bằng cùng một phương pháp như nhau.

12 không còn thảy vào đám đông vẫn giữ yên ổn lặng, nghe Ba-na-ba với Phao-lô thuật lại từng nào những lốt kỳ và gần như phép lạ mà Đức Chúa Trời đã tạo nên sự giữa các dân ngoại, qua họ.

Tiếp theo lời xác minh của Phi-e-rơ, thì Ba-na-ba cùng Phao-lô sẽ thuật lại mang đến Hội Thánh nghe phần nhiều dấu kỳ và phép lạ nhưng Đức Chúa Trời đã làm ra giữa những dân ngoại. Lời chứng của Ba-na-ba với Phao-lô mang lại thấy, Đức Chúa Trời không còn có sự phân biệt một trong những môn vật thuộc các dân ngoại với phần đa môn đồ dùng thuộc dân I-sơ-ra-ên. Với như vậy, cụ thể là sự ko cắt phân bì hay sự không giữ các nghi thức trong điều khoản chẳng tác động gì đến sự cứu rỗi và đông đảo ơn phước Chúa vẫn ban cho bé dân Chúa trong số dân ngoại.

13 lúc họ sẽ im lặng, Gia-cơ đáp lời, nói: Hỡi rất nhiều người! Hỡi các cả nhà em cùng Cha! Hãy nghe tôi!

14 Si-môn đang thuật lại rằng, Đức Chúa Trời sẽ trước không còn thăm viếng các dân ngoại, để từ đó mang ra một dân đến danh của Ngài.

15 Điều đó đúng với rất nhiều lời của những tiên tri, như vẫn chép:

Sau khi sẽ nghe Ba-na-ba cùng Phao-lô làm triệu chứng thì cả Hội Thánh gần như im lặng. Vì không có ai có lời lẽ như thế nào để có thể phản bác các chứng cớ nhưng mà Phao-lô và Ba-na-ba đang thuật lại. Gia-cơ, em của Chúa, đang là giám mục vào Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, vẫn lên tiếng. Ông nhắc lại sự kiện Phi-e-rơ đã có được Đức Chúa Trời dùng để làm đem Tin Lành đến cho các dân ngoại, làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Thánh Kinh. Gia-cơ đang trích dẫn A-mốt 9:11-12.

16 Sau gần như sự này, Ta vẫn trở lại, và sẽ xây lại lều của Đa-vít đã trở nên đổ nát. Ta sẽ xây lại sự hoang tàn của chính nó và Ta vẫn dựng nó lên.

17 Để những người sót lại hoàn toàn có thể tìm kiếm Chúa thuộc hết thảy những dân ngoại, những người dân đã ước khẩn vị trí danh của Ta. Chúa, Đấng tạo sự hết thảy hầu như sự này, phán vậy.

Chúng ta nên hiểu rằng, vào thời ấy, Thánh ghê được chép vào vào một cuộn giấy lớn, chưa được chia thành đoạn và câu như ngày nay. Con dân Chúa chỉ nghe hiểu Thánh khiếp vào mỗi ngày Sa-bát mà ghi nhớ, thuộc lòng. Khi bắt buộc thì trích dẫn Lời Chúa từ vào trí nhớ. Phần nhiều của sự trích dẫn là trích dẫn ý của câu Thánh tởm hơn là trích dẫn từng chữ. Trong cả khi trích dẫn câu văn thì cũng là trích dẫn từ phiên bản Dịch 70 <3>, là Thánh kinh được dịch từ giờ đồng hồ Hê-bơ-rơ sang trọng tiếng Hy-lạp. Đó là phiên bản dịch Thánh gớm được Đức Chúa Jesus và bé dân Chúa vào Hội Thánh lúc lúc đầu sử dụng.

“Sau hầu hết sự này” là sau sự dân I-sơ-ra-ên bị Đức Chúa Trời phán xét vào Kỳ Tận Thế.

“Lều của Đa-vít” là triều đình của Đa-vít. Sang trọng của Đa-vít bên trên dân I-sơ-ra-ên sẽ được phục hồi, như đã có được tiên tri trong Thánh Kinh.

“Đa-vít, tôi tớ của Ta, đã là vua trên chúng nó. Không còn thảy chúng nó sẽ có chỉ một fan chăn. Bọn chúng nó sẽ bước đi trong những mệnh lệnh của Ta. Bọn chúng nó đã vâng giữ các luật lệ của Ta và có tác dụng theo. Bọn chúng nó đang ở trong đất nhưng mà Ta sẽ ban mang lại Gia-cốp, tôi tớ của Ta, nơi các tổ phụ của những ngươi vẫn ở. Bọn chúng nó đã ở trên đó; bọn chúng nó, con cháu chúng nó, và con cháu của con cái chúng nó, cho tới mãi mãi. Đa-vít, tôi tớ của Ta sẽ là vua của chúng nó đời đời.” (Ê-xê-chi-ên 37:24-25).

“Sau đó, con cái I-sơ-ra-ên sẽ quay trở về tìm kiếm Đấng từ bỏ Hữu Hằng Hữu Thiên Chúa của bọn chúng nó, và Đa-vít vua của chúng nó; với sẽ kính hại Đấng tự Hữu Hằng Hữu, với sự tự ái của Ngài giữa những ngày sau cùng.” (Ô-sê 3:5).

“Những tín đồ sót lại” là những người dân còn sống sau Kỳ Tận Thế, bao gồm cả những người dân dân ngoại đang tin Chúa cùng kêu ước danh Ngài vào Kỳ Tận Thế.

18 Đức Chúa Trời sẽ biết từ bỏ trước khôn xiết những việc làm của Ngài.

19 Vậy, tôi phán quyết, đừng làm cho phiền những người dân từ những dân nước ngoài đã quay về cùng Đức Chúa Trời.

20 cơ mà hãy viết mang lại họ kiêng giữ lại khỏi sự ô uế của các thần tượng, sự tà dâm, sự nạp năng lượng thịt thú vật bị tiêu diệt ngạt cùng máu.

Đức Chúa Trời là Thiên Chúa toàn năng (làm được phần nhiều sự) và toàn tri (biết đầy đủ sự) nên tất nhiên Ngài có tác dụng được đều sự Ngài muốn; với từ trước vô cùng, Ngài sẽ biết những bài toán làm của Ngài.

Gia-cơ, trong tư biện pháp giám mục, vẫn đúc kết sự việc như sau: Đừng làm phiền những người từ những dân ngoại đã quay về cùng Đức Chúa Trời. Có nghĩa là đừng buộc họ cần cắt bì, đừng buộc họ nên thi hành những nghi thức trong lao lý pháp.

Nhưng cần viết thư nhắc cùng khuyên con dân Chúa thuộc những dân ngoại cha điều:

Kiêng giữ khỏi sự ô uế của những thần tượng. Nghĩa là không ăn uống của cúng những thần tượng, như được phân tích và lý giải trong Công Vụ các Sứ Đồ 15:29.

Kiêng duy trì khỏi sự tà dâm. Nghĩa là không tồn tại ý mong mỏi hoặc hành vi quan hệ tình dục với bất cứ ai chưa phải là chồng hay bà xã của mình.

Kiêng giữ khỏi sự nạp năng lượng thịt thú vật chết ngạt và máu. Tức là không ăn uống thịt các loài thú bị chết bệnh, bị bị tiêu diệt bẫy, bị chết vày tai nạn. Cũng không ăn máu của bất kể loài thú nào.

Sự kiêng giữ lại khỏi sự nạp năng lượng thịt thú vật chết ngạt và máu chỉ giới hạn trong số loài chim và thú, là các loài hay được dâng làm sinh tế lên Thiên Chúa. Sự sống của chúng hoàn toàn có thể tạm thời chuộc tội cho người có tội trong thời Cựu Ước, trước lúc Thiên Chúa Ngôi Lời nhập núm làm người, ngã xuống trên thập từ giá, để hoàn thành sự chuộc tội một lần đủ cả cho loài người. Nhờ vào Lê-vi ký kết 7:26-27 và Lê-vi ký kết 17:11, chúng ta hiểu rằng, dụng cụ cấm ăn uống máu cùng thú vật bị tiêu diệt ngạt ko áp dụng cho những loài thủy sản tất cả máu, bởi vì máu của chúng không được sử dụng làm của lễ chuộc tội. Vào thực tế, phần lớn các chủng loại thủy sản thường bị tiêu diệt ngạt, sau khi bị đem thoát khỏi nước, bày cung cấp nơi chợ. Riêng rẽ về những loại trứng lộn thì nhỏ dân Chúa tránh việc ăn mọi trứng sẽ thành con, đã có hơi thở.

Theo nghiên cứu khoa học, gà bé nở vào trong ngày thứ 21 và ban đầu thở bởi phổi vào trong ngày 20, sử dụng không khí vào túi đựng không khí làm việc đầu khủng của quả trứng. Vày thế, có thể nói ngày đôi mươi là ngày gà con rất có thể chết ngạt.

Trước đó thì một khối hệ thống màng mạch (chorioallantoic) nằm gần kề vỏ trứng và phía bên ngoài phôi thai đem các chất bồi bổ từ tròng đỏ của trứng và đưa không khí thấm qua vỏ trứng, đến những tế bào của phôi thai; rồi đưa thán khí ra bên ngoài vỏ trứng.

Ngày 14, hệ thống màng mạch sẽ phát triển toàn diện khắp bề trong của vỏ trứng.

Ngày 15, bộ đồ quần áo lòng vốn ở phía bên ngoài thân thể được rút vào vào ổ bụng, gà bé đã hoàn toàn thành hình và thường xuyên lớn lên, màng mạch từ tốn teo khô dần.

Việc ăn hay không ăn trứng lộn ở trong về đức tin của từng người. Bạn nào suy nghĩ rằng ăn uống trứng lộn là gồm tội mà vẫn ăn thì người ấy tội trạng (không đề nghị vì nạp năng lượng trứng lộn mà bởi vì tin một điều là sai nhưng mà vẫn làm). Tín đồ nào phân vân, băn khoăn chắc nạp năng lượng trứng lộn có phạm điều răn hay không mà vẫn ăn, thì cũng phạm tội, vì ăn uống không vì đức tin. Tín đồ tin rằng ăn trứng lộn không phạm tội và ăn, thì ko phạm tội, bởi làm vị đức tin và vì chưng Thánh tởm không hề nói tới việc cấm ăn uống trứng trong ngẫu nhiên thời khoảng tầm nào. Tự ngữ “thú vật bị tiêu diệt ngạt” là 1 trong danh tự chỉ về loài xác giết bị siết cổ hoặc bị trấn nước, tạo cho ngạt thở mà chết.

Tốt tuyệt nhất là không ăn uống trứng lộn, tuy vậy nếu có nạp năng lượng thì chỉ ăn trứng dưới 15 ngày, là lúc gà hoặc vịt con còn là một phôi bầu (embryo) và chưa thở bởi phổi. Xin xem hình minh họa sự trở nên tân tiến của phôi thai thành gà nhỏ tại phía trên <4>.

Luật cấm ăn máu không liên quan gì tới việc hiến máu và nhận máu vào khung người trong các trường hợp cấp cứu, phẫu thuật. Mặc dù nhiên, những người dân Chứng Nhân Giê-hô-va tuyệt đối bài trừ việc nhận huyết vào cơ thể. Họ mang lại rằng, nhận máu vào cơ thể là phạm điều răn cấm ăn uống máu. Họ không hiểu rằng, bài toán dùng máu để cứu vãn người trọn vẹn khác với việc dùng máu làm cho thực phẩm. Những trường hợp ra máu mũi, lỡ nuốt vào bụng, cũng không phải là phạm tội ăn máu. Họ cần ghi nhớ, điều răn của Chúa cấm chúng ta dùng máu làm cho thực phẩm, nghĩa là họ không được ăn uống máu, không được uống máu như một thứ thực phẩm. Do thế, câu hỏi truyền huyết vào thân thể và bài toán lỡ nuốt máu không phải là sự vi phạm điều răn của Chúa.

Chúng ta thấy việc kiêng giữ lại khỏi của cúng thần tượng, kiêng duy trì khỏi tà dâm, kiêng duy trì khỏi sự ăn thịt thú vật chết ngạt cùng máu đã được Đức Thánh Linh hình thức cho nhỏ dân Chúa thuộc những dân ngoại, do các điều này không bao gồm trong Mười Điều Răn. Điều răn vật dụng bảy chỉ cấm ngoại tình, là sự quan hệ tình dục với ông chồng hay vk của fan khác, kia chỉ là 1 trong những trong các bề ngoài của sự tà dâm. Chính vì như thế ngoài Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, điều răn con dân Chúa buộc phải yêu nhau như Đấng Christ đang yêu mình (Giăng 13:34) và điều răn giữ mình thánh sạch của Đức Thánh Linh, như được tóm gọn trong Công Vụ các Sứ Đồ 15:29, con dân Chúa không cần phải kiêng duy trì sự ăn uống thịt những loài thú vốn được kể là không tinh không bẩn trong thời Cựu Ước. Các loài thú này đã được Đức Chúa Trời tạo nên tinh sạch sẽ trong thời Tân Ước, và được Ngài phán rõ ba lần với Phi-e-rơ là Ngài đã làm cho chúng sạch sẽ (Công Vụ những Sứ Đồ 10:15).

21 vị từ những thế hệ xưa, trong những thành vẫn có những người dân giảng về Môi-se; đọc về ông trong các nhà hội từng một ngày Sa-bát.

Phần lớn những người dân thuộc các dân nước ngoài tin nhận Tin Lành là những người có lòng tra cứu kiếm Thiên Chúa, thường đến các nhà hội của dân Do-thái để được nghe gọi Thánh Kinh với nghe giảng Thánh Kinh. Dân I-sơ-ra-ên dù xiêu bạt đến nơi nào, cũng hầu như gắng mức độ xây dựng các nhà hội để gia hạn sự gọi Lời Chúa cùng rao giảng Lời Chúa. Mặc dù họ chỉ tin thừa nhận Chúa theo lý trí rộng là theo thần trí.

“Giảng về Môi-se” có nghĩa là giảng về phần nhiều gì Đức Chúa Trời đã truyền mang đến Môi-se và được ông ghi chép vào một cuốn sách, call là Sách chính sách Pháp.

“Đọc về ông” có nghĩa là đọc về phần lớn gì Môi-se đã ghi chép. Đó là từ bỏ Sáng cầm Ký cho tới gần hết sách Phục Truyền hình thức Lệ Ký. Đoạn sau cuối của sách Phục Truyền phương tiện Lệ ký kết chép về việc qua đời của Môi-se, có lẽ rằng đã vì Giô-suê ghi lại.

Chính vì chưng Lời Chúa vẫn thường được đọc và giảng trong các nhà hội vào từng ngày Sa-bát nên con dân Chúa thuộc các dân ngoại hoàn toàn có thể nghe biết rằng, sự kiêng duy trì khỏi sự ô uế của các thần tượng, kiêng giữ lại khỏi sự tà dâm, kiêng giữ lại khỏi sự ăn thịt thú vật chết ngạt cùng máu là bổn phận của Thiên Chúa.

Chúng ta ngừng bài học này trên đây.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn họ vào trong phần đông lẽ thiệt của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự bình yên giữ cho trung tâm thần, linh hồn, và thân thể xác làm thịt của từng một bọn họ đều được đề nghị thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), chuẩn bị cho sự mang đến của Đức Chúa Jesus Christ, cứu Chúa yêu mến của bọn chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy

Ghi Chú

Nếu không truy cập được những nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán showroom nối mạng vào ô tra cứu kiếm, rồi bấm nút surf!

<1> https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-1119-30-hoi-thanh-tai-an-ti-ot/

<2> https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ro-ma-phan-gioi-thieu/

<3> Tra kiếm tìm “Bản Dịch 70” tại đây: https://thewordtoyou.net/dictionary/

<4> https://timhieuthanhkinh.com/wp-content/uploads/2021/12/Trung
Lon.jpg

Karaoke Thánh Ca: “Mau Hãy trở về bên cạnh Tình Yêu”https://karaokethanhca.net/mau-hay-ve-ben-tinh-yeu/

Thánh ghê Việt Ngữ bản Hiệu Đính 2012: các câu Thánh khiếp được trích dẫn trong bài xích này là theo Thánh gớm Việt Ngữ bản Hiệu Đính 2012. Đây là bạn dạng Thánh gớm Việt Ngữ trên mạng, đã trong các bước hiệu đính để xong Thánh tởm Việt Ngữ bản Dịch Ngôi Lời. Quý nhỏ dân Chúa hoàn toàn có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/incocsu.com/.

Các chữ phía trong hai dấu không tồn tại trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được ẩn ý theo cấu tạo của văn phạm giờ Hê-bơ-rơ với tiếng Hy-lạp.

Các chữ bên trong hai vệt < > không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, sẽ là chú yêu thích của fan dịch.

Những sách nào đã có được hiệu đính trọn vẹn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.

1Phao-lô và Ba-na-ba đang ở An-ti-ốt, một đội người từ xứ Giu-đê xuống, dạy các tín hữu: “Nếu không chịu đựng cắt phân bì theo dụng cụ Môi-se, đồng đội không được cứu vãn rỗi.” 2Sau cuộc tranh luận sôi nổi, đông đảo người đưa ra quyết định cử Phao-lô với Ba-na-ba cùng đi cùng với mấy bạn trong đội ấy lên Giê-ru-sa-lem trình diễn vấn đề cho các sứ đồ cùng trưởng lão. 3Hội Thánh tiễn họ lên Giê-ru-sa-lem, với họ ghé thăm xứ Phê-ni-xi và xứ Sa-ma-ri, họ tường thuật việc những Dân nước ngoài trở về với Chúa, nên bằng hữu tín hữu vô cùng vui mừng.
4Tới Giê-ru-sa-lem, bọn họ được Hội Thánh, các sứ đồ, với trưởng lão tiếp đón. Phao-lô và Ba-na-ba trình báo mọi câu hỏi Chúa sẽ cùng làm cho với mình. 5Tuy nhiên, có mấy thầy Pha-ri-si vẫn tin Chúa, vùng dậy yêu cầu: “Phải làm cho lễ giảm bì cho những tín hữu Dân Ngoại cùng buộc họ phải giữ quy định Môi-se.”
6Các sứ đồ cùng trưởng lão họp lại để cứu xét việc ấy. 7Sau khi thảo luận khá lâu, Phi-e-rơ vực dậy phát biểu: “Thưa anh em, trước đó Đức Chúa Trời đã lựa chọn tôi giữa vòng anh em, sai đi truyền giảng Phúc Âm mang lại Dân Ngoại để họ tin Chúa, như bằng hữu đã biết. 8Đức Chúa Trời là Đấng biết rõ lòng người, đã minh xác bài toán Ngài mừng đón Dân Ngoại bằng phương pháp ban Chúa Thánh Linh mang lại họ cũng tương tự cho chúng ta. 9Chúa không biệt lập họ với chúng ta vì Ngài cũng tẩy sạch lòng họ một khi họ tin nhấn Chúa. 10Như thế, trên sao bạn bè dám thử thách Chúa với quàng vào cổ tín hữu Dân Ngoại mẫu ách nhưng mà tổ phụ chúng ta và chính chúng ta chẳng từng mang nổi? 11Anh em ko tin họ được cứu vãn chỉ nhờ vào ân sủng của Chúa Giê-xu cũng giống như họ sao?”
12Cả hội nghị yên yên ổn nghe Phao-lô cùng Ba-na-ba nhắc lại số đông phép lạ và câu hỏi diệu kỳ Chúa đã dùng họ thực hiện giữa các Dân Ngoại.
13Nghe tường trình xong, Gia-cơ tuyên bố: “Xin anh em lưu ý. 14Phi-e-rơ vừa kể lại thời điểm Chúa bắt đầu thăm viếng các Dân ngoại lần đầu, Ngài đã cứu vãn vớt một số trong những người để làm rạng Danh Ngài. 15Việc ấy phù hợp với lời Chúa vào sách tiên tri:
19Theo chủ kiến tôi, không nên tạo trở ngại cho Dân nước ngoài mới quay trở lại với Đức Chúa Trời. 20Chỉ bắt buộc viết thư căn dặn họ đừng nạp năng lượng của cúng thần tượng, chớ gian dâm, đừng ăn máu, và thịt thú vật chết ngạt. 21Vì khắp các đô thị đều phải có người giảng giải các luật lệ đó trong pháp luật Môi-se vào hằng ngày Sa-bát, trong các hội đường do Thái trải qua không ít thế hệ rồi.”
22Các sứ đồ, trưởng lão, cùng cả Hội Thánh chấp nhận cử hai bạn trong giới chỉ đạo Hội Thánh là Giu-đa (còn hotline là Ba-sa-ba) với Si-la thuộc đi An-ti-ốt cùng với Phao-lô cùng Ba-na-ba. 23Họ sở hữu theo bức thư ngôn từ như sau:
“Các sứ đồ, trưởng lão và bạn bè tín hữu trên Giê-ru-sa-lem. Thân gửi bằng hữu tín hữu Dân ngoại tại An-ti-ốt, Sy-ri cùng Si-li-si.
24Chúng tôi nghe có mấy người từ đây đi ra, sẽ gây hoang mang lo lắng và làm rối loạn lòng tin anh em. Chúng tôi không hề không đúng họ thao tác làm việc ấy. 25Vì thế shop chúng tôi đồng trung khu hiệp ý gạn lọc hai đại biểu đi theo hai anh em thân yêu của shop chúng tôi là Ba-na-ba cùng Phao-lô, 26hai fan đã liều bị tiêu diệt truyền giảng Danh Chúa Cứu cố kỉnh Giê-xu. 27Chúng tôi cử Giu-đa và Si-la đến trình bày trực tiếp cho anh em vấn đề này.
28Chúa Thánh Linh và công ty chúng tôi đều không đặt thêm gánh nặng gì cho bằng hữu ngoài mấy điều cần thiết: 29Anh em đừng ăn của cúng thần tượng, máu, thịt thú vật chết ngạt, cùng đừng gian dâm. Anh em nên tránh phần đông điều ấy. Thân ái.”
30Phái đoàn xuất phát đến thành An-ti-ốt, tập trung Hội Thánh cùng trao bức thư. 31Đọc thư xong, những tín hữu Dân ngoại đều vui lòng vì được khích lệ.
32Giu-đa với Si-la, cả nhị tiên tri vốn bao gồm ân tứ giảng dạy, bày tỏ lời Chúa để khích lệ và củng ráng đức tin những tín hữu. 33Hai tín đồ ở tại An-ti-ốt không nhiều lâu rồi bằng hữu tiễn họ về Hội Thánh Giê-ru-sa-lem. 34Nhưng Si-la đưa ra quyết định ở lại. 35Phao-lô với Ba-na-ba cũng sinh hoạt lại An-ti-ốt phù hợp tác với tương đối nhiều anh em, tiếp tục giảng dạy Đạo Chúa.
36Sau một thời gian, Phao-lô đề xuất với Ba-na-ba: “Chúng ta nên trở lại thăm viếng bằng hữu tín hữu tại những thành phố bọn họ đã lan truyền Đạo Chúa!” 37Ba-na-ba đồng ý và ao ước đem Mác đi theo. 38Nhưng Phao-lô không đồng ý, bởi trong chuyến trước, khi đến Bam-phi-ly, Mác đã quăng quật cuộc về quê. 39Vì bất gật đầu đồng ý kiến, yêu cầu hai bạn chia tay. Ba-na-ba mang Mác xuống tàu qua đảo Síp. 40Còn Phao-lô lựa chọn Si-la rồi lên đường, sau khi được anh em giao thác mình mang lại ân sủng của Chúa. 41Ông viếng thăm xứ Sy-ri cùng Si-li-si, giúp các Hội thánh thêm vững mạnh.
*


Liên kết hữu ích

Trợ Giúp

Quyên góp

Phiên phiên bản Kinh Thánh

Các phiên bản Kinh Thánh âm thanh

Ngôn ngữ gớm Thánh

Câu gớm Thánh vào ngày


You
Version sử dụng cookies để cá nhân hóa những hiểu biết của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của bọn chúng tôi, bạn đồng ý việc shop chúng tôi sử dụng cookies như được diễn đạt trong chế độ Bảo mậtcủa bọn chúng tôi