Âm Hán Việt: cốc
Tổng nét: 15Bộ: hoà 禾 (+10 nét)Lục thư: hình thanh và hội ýNét bút: 一丨一丶フ一ノ一丨ノ丶ノフフ丶Thương Hiệt: GDHNE (土木竹弓水)Unicode: U+7A40Độ thường dùng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong giờ Trung hiện nay đại: khôn cùng cao
Âm Pinyin: gòu ㄍㄡˋ, gǔ ㄍㄨˇ, nòu ㄋㄡˋÂm Nôm: cốcÂm Nhật (onyomi): コク (koku)Âm Hàn: 곡, 구Âm Quảng Đông: guk1

㯏䅽糓谷穀𣫋𣫗𥝻𥞤𥡛

Không hiện chữ?


• Cảnh tinh phú - 景星賦 (Đào Sư Tích)• Đông môn đưa ra phần 3 - 東門之枌 3 (Khổng Tử)• Hồng Châu kiểm bao gồm dĩ dư vận tác thuật hoài thi, con kiến phục dụng kỳ vận dĩ khuyến mãi kỳ 1 - 洪州檢正以余韻作術懷詩,見復用其韻以贈其一 (Nguyễn Phi Khanh)• Hung niên kỳ 5 - 凶年其五 (Nguyễn Khuyến)• Mạn đề - 漫題 (Bồ Đạo Nguyên)• Mạn hứng kỳ 2 (Ô thố thông thông vãn bất lưu) - 漫興其二(烏兔匆匆挽不留) (Nguyễn Trãi)• Ngũ Dương tiệm - 五羊觀 (Chu Di Tôn)• Phao ước lạc kỳ 2 - 拋球樂其二 (Phùng Duyên Kỷ)• Trung ly hữu thôi 1 - 中穀有蓷 1 (Khổng Tử)• Trung cốc hữu thôi 3 - 中穀有蓷 3 (Khổng Tử)
1. (Danh) Lúa, gạo, hoa màu, thực phẩm nói chung. ◎Như: “ngũ cốc” 五穀 năm thứ cốc: “đạo, thử, tắc, mạch, thục” 稻黍稷麥菽 lúa gié, lúa nếp, lúa tắc, lúa tẻ, đậu. ◇Sử Kí 史記: “Lưu Hầu tính nhiều bệnh, tức đạo dẫn bất thực cốc” 留侯性多病, 即道引不食穀 (Lưu Hầu vậy gia 留侯世家) lưu lại Hầu vốn giỏi bệnh, tức thời theo phép "đạo dẫn" không ăn uống cơm.2. (Danh) Bổng lộc. ◇Mạnh Tử 孟子: “Kinh giới bất chánh, thức giấc địa bất quân, cốc lộc bất bình” 經界不正, 井地不鈞, 穀祿不平 (Đằng Văn Công thượng 滕文公上) nhãi con giới khu đất đai ko ngay thẳng, phân tách ruộng vườn cửa (tỉnh điền) ko đều, bổng lộc không công bằng.3. (Danh) bọn họ “Cốc”.4. (Tính) Hay, tốt lành. ◎Như: “tiển cốc” 戩穀 hay khôn cùng mực. ◇Quản Tử 管子: “Nhĩ mục cốc, y thực túc” 耳目穀, 衣食足 (Cấm tàng 禁藏) Tai mắt giỏi lành, ăn mặc đầy đủ.5. (Động) Sống, sinh trưởng. ◇Thi kinh 詩經: “Cốc tắc dị thất, Tử tắc đồng huyệt” 穀則異室, 死則同穴 (Vương phong王風, Đại xa 大車) (Lúc) sinh sống không cùng nhà, (Thì mong) Lúc chết chôn bình thường một huyệt.6. (Động) Nuôi nấng. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Nãi ba lệnh mong bách tính bỏ ra cơ hàn trả thu cốc chi” 乃布令求百姓之饑寒者收穀之 (Tề sách lục 齊策六) Bèn ban lệnh tra cứu dân đói rét đem lại nuôi nấng.

Bạn đang xem: Cốc là gì trong hán việt


① Lúa, loại thực vật dùng để làm ăn, như lúa tẻ lúa nếp hồ hết gọi là cốc. Ngũ cốc 五穀 năm sản phẩm công nghệ cốc, là đạo, thử, tắc, mạch, thục 稻、黍、稷、麥、菽 lúa gié, lúa nếp, lúa tắc, lúa tẻ, đậu.② Hay, tốt lành. Như tiển ly 戩穀 hay vô cùng mực.③ Sống, như kinh Thi nói: ly tắc dị thất 穀則異室 sống thì không giống nhà.④ Nuôi.⑤ con trẻ con.

Từ điển trằn Văn Chánh


(thực) Cây cốc (Brous-sonetia papyrifera, vỏ thường được sử dụng làm giấy).

Từ điển è cổ Văn Chánh


① (Chỉ chung) những thứ lúa má hoa màu: 五穀 Ngũ cốc; 穀物收割聯合機 Máy phối hợp gặt đập ngũ cốc; ② (đph) Lúa gạo: 糯穀 Lúa nếp; 粳穀 Lúa lốc; 稻穀 Thóc lúa; ③ (văn) Hay, tốt, lành: 戩穀 hết sức mực xuất xắc ho; ④ (văn) Sống: 穀則異室 sinh sống thì ngơi nghỉ khác công ty (Thi Kinh); ⑤ (văn) Nuôi; ⑥ trẻ con; ⑦ (Họ) Cốc.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Máy In Canon 2900 Cho Win 11 Thành Công 100%


Từ điển Nguyễn Quốc Hùng


Chỉ thông thường những loại cây tất cả hạt ăn được như lúa, ngô — tốt đẹp — hưởng lộc. Ăn lương.

Từ ghép 11


bách ly 百穀 • bất cốc 不穀 • bố cốc 布穀 • cốc chủng 穀種 • cốc cốc 穀穀 • ly đạo 穀道 • ly phong 穀風 • ly vũ 穀雨 • ngũ ly 五穀 • tịch ly 辟穀 • trần cốc tử lạn đưa ra ma 陳穀子爛芝麻
吿 ly • 告 ly • 峪 ly • 梏 cốc • 榖 ly • 毂 ly • 濲 cốc • 牿 cốc • 穀 cốc • 角 cốc • 谷 cốc • 轂 ly • 鴰 ly • 鵠 cốc • 鸹 cốc • 鹄 cốc

① Bảo, bảo bạn trên call là cáo.② Cáo, như cáo lão 吿老 cáo rằng già yếu đề xuất nghỉ, cáo bệnh dịch 吿 cáo ốm, v.v.③ Một âm là cốc. Trình, như xuất ly phản diện 出吿反面 nghĩa là con thờ bố mẹ đi ra thì xin phép, về thì trình phương diện vậy.

1. (Động) Bảo, nói đến biết. ◎Như: “cáo tố” 告訴 trình báo, “cáo thối” 告退 nói từ giã tạm lui, về nghỉ. ◇Hồng lâu Mộng 紅樓夢: “Cật giá chỉ dạng hảo đông tây, dã bất cáo tố ngã!” 吃這樣好東西, 也不告訴我 (Đệ tứ thập cửu hồi) Ăn gì ngon thế, lại không call tôi!2. (Động) Xin, thỉnh cầu. ◎Như: “cáo lão” 告老 do già yếu ớt xin nghỉ, “cáo bệnh” 告病 vì căn bệnh xin lui về nghỉ, “cáo nhiêu” 告饒 xin rộng lượng tha cho, “cáo giá” 告假 xin nghỉ, “cáo thải” 告貸 xin tha.3. (Động) Kiện, đưa ra tandtc tố tụng. ◎Như: “cáo trạng” 告狀 kiện tụng, “khống cáo” 控告 tố tụng.4. (Động) răn dạy nhủ. ◎Như: “trung cáo” 忠告 rất là khuyên nhủ, chân thành khuyên bảo. ◇Luận Ngữ 論語: “Tử Cống vấn hữu. Tử viết: Trung cáo nhi thiện đạo chi, bất khả tắc chỉ, vô trường đoản cú nhục yên” 子貢問友. 子曰: 忠告而善道之, 不可則止, 毋自辱焉 (Nhan Uyên 顏淵) Tử Cống hỏi về kiểu cách cư xử với chúng ta bè. Khổng Tử đáp: (Bạn bao gồm lỗi) thì hết lòng khuyên nhủ đến khôn khéo, ko được thì thôi, khỏi có nhục.5. (Danh) lời nói hoặc văn từ báo mang lại mọi tín đồ biết. ◎Như: “công cáo” 公告 thông cáo, bố cáo, “quảng cáo” 廣告 rao rộng rãi (thương mại).6. (Danh) Chỉ hai phía bên trong việc kiện tụng. ◎Như: “nguyên cáo” 原告 mặt đưa kiện, “bị cáo” 被告 bị đơn kiện.7. (Danh) ngủ ngơi. ◎Như: “tứ cáo dưỡng tật” 賜告養疾 ban mang đến được nghỉ nhằm dưỡng bệnh.8. (Danh) họ “Cáo”.9. Một âm là “cốc”. (Động) Trình. ◎Như: “xuất cốc phản diện” 出告反面 đi thưa về trình.

• Bảo Ninh Sùng Phúc tự bi - 保寧崇福寺碑 (Lý quá Ân)• Can mao 3 - 干旄 3 (Khổng Tử)• Hoạ các thần học sĩ Minh Châu nai lưng Trinh Cáp tiên sinh mông thăng thị lang trí sĩ nguyên vận - 和閣臣學士明洲陳貞詥先生蒙陞侍郎致仕原韻 (Nguyễn Phúc Ưng Bình)• Khốc đệ Ngạn Khí ca kỳ 2 - 哭弟彥器歌其二 (Lê Trinh)• Tế trận vong - 祭陣亡 (Doãn Khuê)• Thung ca - 舂歌 (Thích phu nhân)• Thướng thiên há đệ độc nhất vô nhị hùng quan kỳ 2 - 上天下第一雄關其二 (Trần Đình Túc)• đưa tiễn - 送別 (Nguyễn Bảo)• Tống suất lấp Trình lục sự trả hương - 送率府程錄事還鄉 (Đỗ Phủ)• Vô đề (Lâm giữ đối nguyệt ám bi toan) - 無題(臨流對月暗悲酸) (Liễu Phú)