Khi bắt đầu học tiếng Nhật, chúng ta thường sẽ nghĩ đến học bảng chữ cái và số đếm. Ở bài trước, Nhật ngữ Kiến Minh đã giới thiệu về học bảng chữ cái tiếng Nhật. Vậy, ở bài này chúng ta cùng tìm hiểu về cách đếm vào tiếng Nhật để cùng áp dụng đến chính xác nhé!

Số đếm thường dùng Số đếm từ là 1 đến 10

0: れい,ゼロ

1: いち

2: に

3:さん

4:し、よん

5: ご

6: ろく

7: なな

8: はち

9: く、きゅう

10: じゅう

Vì sao 4,7,9 lại có 2 phương pháp đọc không giống nhau?

Ở phương Tây, số 13 được xem là con số không may mắn, còn đối với người Nhật, số 4 với số 9 cũng tương tự như vậy. Vì chưng số 4 đọc là (shi)giống từ“cái chết” (, shi)và số 9 được gọi là (ku)giống từ“đau khổ, khổ cực hoặc tra tấn” (, ku).

Bạn đang xem: 1 cốc tiếng nhật là gì

Người Nhật ao ước tránh thực hiện những không tên tuổi may mắn buộc phải ở Nhật Bản, sẽ không có các mức giá thành như 9.99 giỏi 4.99.

Số 7 được coi là một bé số như mong muốn của Nhật, nhưng giải pháp đọc lại là (shichi)– cũng chứamora (shi). Nên người Nhật thường điện thoại tư vấn số 7 với phương pháp đọc phổ cập hơn là (nana).

Số 0 trong giờ Nhật

Số 0 trong giờ đồng hồ Nhật bao gồm chữ Kanji là (rei). Nhưng lại thường được đọc với 2 biện pháp đọc thịnh hành khác là (số không)hoặc マ (maru)có tức thị “vòng tròn“.

Trong đó, (maru)thường được sử dụng nhiều hơn.

Cửa hàng 109 ngơi nghỉ Tokyo, nhân viên thay bởi nói trong hiragana hoặc trong kanji (hyaku kyuu) thì họ đang nói là (ichi maru kyu).

Từ 11 – > 19

Là số 10 + 1 --> 10 + 9

11: じゅういち

12:じゅうに

13:じゅうさん

14:じゅうよん

15:じゅうご

16:じゅうろく

17:じゅうしち

18:じゅうはち

19:じゅうく

20: にじゅう

Từ đôi mươi -> 90

20: にじゅう

30:さんじゅう

40:よんじゅう

50:ごじゅう

60:ろくじゅう

70: ななじゅう

80: はちじゅう

90: きゅうじゅう

Cách đọc hàng trăm

100 hyaku 百(ひゃく)

200 ni hyaku 二百(にひゃく)

300 san byaku 三百(さんびゃく)

400 yon hyaku 四百(よんひゃく)

500 go hyaku 五百(ごひゃく)

600 roppyaku 六百(ろっぴゃく)

700 nana hyaku 七百(ななひゃく)

800 hap pyaku 八百(はっぴゃく)

900 kjū hyaku 九百(きゅうひゃく)

Cách đọc hàng trăm ngàn

1000 sen 千(せん)

2000 ni sen 二千(にせん)

3000 san zen 三千(さんぜん)

4000 yon sen 四千(よんせん)

5000 go sen 五千(ごせん)

6000 roku sen 六千(ろくせん)

7000 nana sen 七千(ななせん)

8000 hassen 八千(はっせん)

9000 kjū sen 九千(きゅうせん)

Nếu như người vn lấy 3 chữ số có tác dụng chuẩn, (tức là hàng nghìn) thì bạn Nhật lại lấy 4 số 0 (tứ bên dưới lên trên) làm chuẩn (tức là hàng vạn) .

Vì thế, thay bởi vì nói là Mười nghìn (じゅうひゃくー bí quyết nói sai trong giờ đồng hồ Nhật), thì tín đồ Nhật vẫn nói là 1 trong những vạn (いちまん) với từ đó ta bao gồm cách đợc hàng vạn:

Cách đọc hàng vạn (hàng chục nghìn)

10 000 ichi man 一万(いちまん)

đôi mươi 000 ni man 二万(にまん)

30 000 san man 三万(さんまん)

40 000 yon man 四万(よんまん)

50 000 go man 五万(ごまん)

60 000 roku man 六万(ろくまん)

70 000 nana man 七万(ななまん)

80 000 hachi man 八万(はちまん)

90 000 kjū man 九万(きゅうまん)

Một số cách đến phổ biến trong giờ đồng hồ Nhật

Cách phát âm

Chữ Hán

Cách cần sử dụng

Bộ, bản, dùng để đếm báo, tạp chí, cỗ (gồm các thành phần, linh kiện,…)

だい

Chiếc. Dùng để đếm sản phẩm móc, xe pháo ô tô, xe cộ đạp, những thiết bị, chế độ gia dụng,…

はい、ぱい、ばい

Cốc. Đếm số cốc nước, rượu, đồ uống,…

ひき、ぴき、びき

Con. Dùng để đếm đầy đủ caon đồ dùng nhỏ, côn trùng, cá, quỷ,…

ほん、ぽん、ぼん

Chiếc. Dùng làm đếm mọi vật tròn dài: chiếc sông, đường đường, bút, chai, lọ,..

Còn tức là sách. Dùng để làm đếm sách

かい、がい

Tầng, đếm số tầng nhà

個、箇

Dùng nhằm đếm các những thiết bị có size nhỏ

まい

Tấm, tờ. Dùng để đếm các vật mỏng, dẹt. Như: tờ giấy, ảnh, đĩa, quần áo,…

めい

Đếm số fan (lịch sự), tương đương như じん

めん

Dùng để đếm diện, màn, gương, ván cờ, màn chơi, tường nhà

にん

Người

り、人

Người, dùng đếm tín đồ trong từ với

さつ

Cuốn (sách)

Thứ, cái. Được sử dụng đếm thông dụng, đến những thứ khác không tồn tại cách đếm đang kể trên

Dùng để đếm số câu chuyện, số tập phim,…

Cách đếm thời gian

びょう

Giây

ふん、ぶん

Phút

がつ

Tháng (1,2,3,..)

はく、ぱく

Đêm (nghỉ tận nơi nghỉ)

Giờ (mấy giờ)

じかん

時間

Giờ, giờ đồng hồ (khoảng thời gian)

Ngày

かげつ

ヶ月

Tháng (khoảng thời gian)

ねん

Năm (2010年 năm 2010), năm học (sinh viên năm 2)

にち

Ngày vào tháng

さい

Tuổi

しゅう

Tuần

Cách đếm tần suất, vị trí, mức độ

ばい

Lần (gấp bao nhiêu)

ばん

Thứ (vị trí), lượt (chơi, cho tới phiên)

ど、たび

Lần (số lần xuất hiện), số lần, sức nóng độ

じょう

Chiếu (đơn vị chiếu để tính diện tích nhà)

1 畳 bằng khoảng chừng 1.82405 m2

かい

Lần, lượt

Một số từ bao gồm mức độ thực hiện ít

Cảnh (vở kịch)

ばん

Đêm

Cá nhỏ dại hoặc tôm (dùng trong giao thương hải sản)

ぶん

Câu

びょうし

拍子

Nhịp

ちゃく

Bộ (quần áo)

ちょう

Súng, mực (khô)

ちょう

Công cụ, kéo, cưa, khu nhà

ちょう

Block đơn vị

だい

Thế hệ, quá trình lịch sử

だん

Mức, bậc (thang)

だんらく

段落

Đoạn (văn)

ふり

Kiếm

がっきゅう

学級

Cấp học

Từ

ごん、こと

Câu, lời

Bộ giáp, bộ đồ nội thất

ぎょう

Dòng

はい、ぱい、ばい

Cốc

はい

Lượt thất bại

はこ

Hộp

はり

Ô, lều

はつ、ぱつ

Phát (súng, phun pháo hoa)

ひん、ぴん

Phần của bữa ăn

ひつ、ぴつ

Mảnh đất

ほ、ぽ

Bước (chân)

ひょう、ぴょう

Phiếu

Chữ

Trẻ nhỏ

Nhóm 1:

Đếm đồ vật dài (bút, chai, trái chuối): số đếm + hon/bon/pon ほん/ぼん/ぽん_Đếm ly, cốc, tách, chén: số đếm + hai/bai/pai はい/ばい/ぱいĐếm thú vật nhỏ tuổi (mèo, cá, côn trùng): số đếm + hiki/biki/piki ひき/びき/ぴき

Các vươn lên là thể trong team này:

1 cái/con: ip + pon/pai/piki いっぽん/いっぱい/いっぴき6 cái/con: rop + pon/pai/piki ろっぽん/ろっぱい/ろっぴき8 cái/con: hap + pon/pai/piki はっぽん/はっぱい/はっぴき10 cái/con: jup/jip + pon/pai/piki じゅっぽん(じっぽん)/じゅっぱ い(じっぱい)/じゅっぴき(じっ ぴ き)3 cái/con: san + bon/bai/biki さんぼん/さんばい/さんびき

Hỏi bao nhiêu: nan + bon/bai/biki なんぼん/なんばい/なんびき

Còn lại phần đa là số đếm bình thường + hon/hai/hiki

Nhóm 2:

Đếm nhà: số đếm + ken/gen けん/げんĐếm tầng lầu: số đếm + kai/gai かい/がい

Các phát triển thành thể trong nhóm này:

1 căn/tầng: ik + ken/kai いっかい6 căn/tầng: rok + ken/kai ろっかい8 căn/tầng: hak + ken/kai はっかい10 căn/tầng: juk/jik + ken/kai じゅっかい(じっかい)3 căn/tầng: san + gen/gai さんげん/さんがい

Hỏi bao nhiêu: nan + gen/gai なんげん/なんがい

Còn lại đa số là số đếm bình thường + ken/kai

Nhóm 3:

Đếm đồ vật theo cặp (giày, dép): số đếm + soku/zoku そく/ぞくCác vươn lên là thể trong đội này: giống team 2 nhưng không tồn tại biến thể "6" (nghĩa là 6 đôi thì vẫn là roku soku ろくそく chứ ko buộc phải rossoku)

Còn lại những là số đếm thông thường + soku

Nhóm 4:

Đếm lần: số đếm + kai かいĐếm đồ vật vật nhỏ dại (cục gôm, xí ngầu): số đếm + ko こ

Các thay đổi thể trong team này:

ー 1 quả: ik + ko ( いっこ )

ー 6 quả: rok + ko ( ろっこ )

ー 8 quả: hak + ko ( はっこ )

ー 10 quả: juk + ko ( じゅっこ )

Còn lại là số đếm thông thường + ko

Hỏi bao nhiêu quả: nan + ko 何こ

Đếm tháng: số đếm + kagetsu かげつ

Các biến chuyển thể trong đội này:

ー 1tháng: ik + kagetsu ( いっかげつ )

ー 6 tháng: rok + kagetsu hoặc nói theo một cách khác là hantoshi ( ろっかげつ / はんとし )

ー 8 tháng: hak + kagetsu ( はっかげつ )

ー 10 tháng: juk + kagetsu ( じゅっかげつ )

ー 3 tháng vẫn chính là san kagestsu ( さんかげつ )

Còn lại là số đếm bình thường + kagetsu

Hỏi từng nào tháng là: nan + kagetsu 何か月

Nhóm 5:

Đếm tuổi: số đếm + không nên さいĐếm sách vở: số đếm + satsu さつĐếm đồ vật theo bộ (quần áo): số đếm + chaku ちゃくĐếm tuần: số đếm + shuukan しゅうかん

Các thay đổi thể trong team này: (chú ý, không tồn tại biến thể "6")

1 tuổi/cái/tuần: is + sai/satsu/chaku/shuukan いっさい/いっさつ/いっちゃく/ いっじゅうかん8 tuổi/cái/tuần: has + sai/satsu/chaku/shuukan はっさい/はっさつ/はっちゃく/ はっしゅうかん10 tuổi/cái/tuần: jus/jis + sai/satsu/chaku/shuukan じゅっさい/じゅっさつ/じゅっち ゃく/じゅっしゅうかん

Trường hợp quánh biệt: đôi mươi tuổi là hatachi はたち

Nhóm 6:

Đếm sản phẩm công nghệ tự: số đếm + ban ばんĐếm đồ vật mỏng manh (lá thư, tờ giấy, áo sơ mi): số đếm + mai まいĐếm thiết bị móc, xe cộ cộ: số đếm + dai だい

Nhóm 7: (bao tất cả những nhóm có mỗi kiểu biến hóa thể riêng)

a. Đếm người: số đếm + nin にん

Các phát triển thành thể:

1 người: hitori (ko có + nin) ひとり2 người: futari (ko gồm + nin) ふたり4 người: yo + nin よにん (tương tự cho 14, 24...nghĩa là 14 fan là juu + yonin)

b. Đếm đồ vật nói chung: bắt buộc học nằm trong 10 số đầu tuy thế ko tuân hành câu red color ở trên

1 cái: hitotsu ひとつ2 cái: futatsu ふたつ3 cái: mittsu みっつ4 cái: yottsu よっつ5 cái: itsutsu いつつ6 cái: muttsu むっつ7 cái: nanatsu ななつ8 cái: yattsu やっつ9 cái: kokonotsu ここのつ10 chiếc : too とお

--> bước đầu từ 11 trở đi trở về số đếm thông thường nhưng ko thêm tsu

c. Đếm ngày và ngày tây:(1 ngày, 2 ngày với ngày 1, ngày 2) phải học thuộc 10 số đầu nhưng ko tuân hành câu red color ở trên nữa

1 ngày: ichi nichi いちにち, ngày 1: tsuitachi ついたちCòn lại thì cả 2 bên đều giống nhau.2 ngày, ngày 2: futsuka ふつか3 ngày, ngày 3: mikka みっか4 ngày, ngày 4: yokka よっか5 ngày, ngày 5: itsuka いつか6 ngày, ngày 6: muika むいか7 ngày, ngày 7: nanoka なのか8 ngày, ngày 8: youka ようか9 ngày, ngày 9: kokonoka ここのか10 ngày, ngày 10: tooka とおか14 ngày, ngày 14: juu yokka じゅうよっか17 ngày, ngày 17: juu shichi nichi じゅうしちにち19 ngày, ngày 19: juu ku nichi じゅうくにち20 ngày, ngày 20: hatsuka はつか24 ngày, ngày 24: ni juu yokka にじゅうよっか27 ngày, ngày 27: ni juu shichi nichi にじゅうしちにち29 ngày, ngày 29: ni juu ku nichi にじゅうくにち

---> các ngày khác trở về bình thường: số đếm + nichi

d. Đếm giờ cùng giờ đồng hồ đeo tay (suốt 3 tiếng, bây giờ là 3 giờ)

Đếm giờ: số đếm + jikan じかんGiờ đồng hồ: số đếm + ji じ

Các phát triển thành thể:

4 giờ: yo + jikan/ji よじかん/よじ7 giờ: shichi + jikan/ji しちじかん/しちじ9 giờ: ku + jikan/ji きじかん/くじ

e. Đếm phút cùng phút đồng hồ: đầy đủ là số đếm + fun/pun ふん/ぷん

Các đổi mới thể:

1 phút: ip + pun いっぷん6 phút: rop + pun ろっぷん8 phút: hap + pun はっぷん10 phút: jup/jip + pun じゅっぷん(じっぷん)3 phút: san + pun さんぷん4 phút: yon + pun よんぷん

Hỏi bao nhiêu: nan + pun なんぷん

--> còn lại là số đếm bình thường + fun (riêng 30 phút còn có thêm từ bỏ han はん)

f. Tháng tây (đếm tháng đã phía bên trong nhóm 4): số đếm + gaku がく

Các thay đổi thể:

Tháng 4: shi + gaku しがくTháng 7: shichi + gaku しちがくTháng 9: ku + gaku くがく

g. Đếm năm: số đếm + nen ねん

Có 1 đổi mới thể: 4 năm: yo + nen よねん (tương tự mang lại 14, 24...nghĩa là 14 năm là juu + yonen)

Trên trên đây là toàn bộ cách đếm (người, vật, vật vật) trong giờ đồng hồ Nhật. Khi học những đơn vị đếm này, chúng ta phải ghi nhớ được cách đếm của từng các loại và các trường hợp trở thành âm của nó. Hi vọng với nội dung bài viết này để giúp đỡ các bạn có thể phân biệt được và sử dụng đúng số đếm và số vật dụng tự trong giờ Nhật.

Số đếm trong giờ nhật là hầu như trở ngại khó khăn nhất của bạn học tiếng Nhật new bắt đầu. Nó không ít thứ cần được nhớ mà lại rất dễ quên. Thấu hiểu điều này incocsu.com tổng hợp giúp đỡ bạn học thuộc những cách nhớ số đếm giờ đồng hồ Nhật này qua bài xích viết này nhé.

I. SỐ ĐẾM vào TIẾNG NHẬT CƠ BẢN TỪ 1-100

a,Cách đếm số giờ nhật hàng đơn vị 1-10


*
Số đếm tiếng nhật từ 1-10

0 : ゼロ、れい

1 : いち

2 : に

3 : さん

4 : よん、よ、し

5 : ご

6 : ろく

7 : なな、しち

8 : はち

9 : きゅう、く

10 : じゅう

Vì sao 4,7,9 lại có 2 cách đọc không giống nhau?

Giống như châu mỹ coi số 13 là vô danh may mắn, thì so với người Nhật, 4 và 9 cũng vậy. Bởi vì 4 gọi là し (shi) như là từ “cái chết” (死, shi) và 9 gọi là く (ku) tương đương từ “đau khổ, đau khổ hoặc tra tấn” (苦, ku).

Người Nhật mong mỏi tránh sử dụng những không tên tuổi may mắn này. Nếu như từng đến Nhật Bản, bạn sẽ thấy các mức chi phí như 9.99 hay 4.99 không khi nào xuất hiện.

Xem thêm: Gợi ý 6 cách xóa chữ in trên cốc thủy tinh, ly sứ hiệu quả nhất

Số 7 thì được coi là một con số may mắn của Nhật, nhưng phương pháp đọc của này lại là し ち (shichi) – cũng chứa mora し (shi). Nên fan Nhật thường gọi số 7 với giải pháp đọc thông dụng hơn là な な (nana).

Số 0 trong giờ đồng hồ Nhật

Số 0 trong tiếng Nhật tất cả chữ Kanji là 零 (rei). Cơ mà nó hay được đọc với 2 cách đọc phổ biến khác là ゼ ロ (số không) hoặc マ ル (maru) tức là “vòng tròn“.

Trong đó, マ ル (maru) thường xuyên được sử dụng nhiều hơn.

Nếu đến shop 109 nghỉ ngơi Tokyo, bạn sẽ thấy nhân viên thay bởi vì nói ひ ゃ く き ゅ う trong hiragana hoặc 百 九 vào kanji (hyaku kyuu) thì họ sẽ nói là 一 〇 九 (ichi maru kyu).


b, Số đếm tiếng Nhật bao gồm 2 chữ số tự 11-100

Khi kể tới các số 2 chữ số trở lên thi tôi chỉ cách tách bóc như 1 phép toán với không cân nhắc dấu + hay dấu x mà chỉ cần đọc lần lượt những số sẽ tách.

Từ 11 – > 19

Là số 10 + 1 --> 10 + 9

11 : じゅういち

12 : じゅうに

13 : じゅうさん

14 : じゅうよん

15 : じゅうご

16 : じゅうろく

17 : じゅうなな

18 : じゅうはち

19 : じゅうきゅう


*

Từ 20 -> 90

Là số 2 x 10 -> 9 x 10

20 : にじゅう

30 : さんじゅう

40 : よんじゅう

50 : ごじゅう

60 : ろくじゅう

70 : ななじゅう

80 : はちじゅう

90 : きゅうじゅう

Vậy từ quy tắc ghép số mặt trên, bọn họ thử có tác dụng một vài ví dụ tương quan đến những số bao gồm 2 chữ số nhé.

れい:

 1・ Số 45 = 40 + 5 ->よんじゅうご

 2・ Số 93 = 90 + 3 ->きゅうじゅうさん

II. SỐ ĐẾM trong TIẾNG NHẬT CƠ BẢN VỚI 3 CHỮ SỐ


*

Tiếp theo bọn chúng ta bắt đầu sang các chữ số bao gồm 3 chữ số nhé.

Và…

Từ số 200 -> 900 ta sẽ có tác dụng phép bóc là 2 x 100 -> 9 x 100 với đọc theo quy tắc kiểu như quy tắc đọc của các số bao gồm 2 chữ số.

100 : ひゃく

200 : にひゃく

300 : さんびゃく

400 : よんひゃく

500 : ごひゃく

600 : ろっぴゃく

700 : ななひゃく

800 : はっぴゃく

900 : きゅうひゃく

Chú ý các số quan trọng đặc biệt 300, 600, 800

Luyện tập số đếm giờ Nhật bao gồm 3 chữ số

れい:

1・ Số 120 = 100 + trăng tròn ->ひゃくにじゅう

2・ Số 365 = 300 + 60 + 5 ->さんびゃくろくじゅうご

3・ Số 609 = 600 + 9 ->ろっぴゃくきゅう

1000 : せん (いっせん)

2000 : にせん

3000 : さんぜん

4000 : よんせん

5000 : ごせん

6000 : ろくせん

7000 : ななせん

8000 : はっせん

9000 : きゅうせん

Chú ý các số đặc biệt 3000, 8000

れい:

1・ Số 2300 = 2000 + 300 ->にせんさんびゃく

2・ Số 3019 = 3000 + 10 + 9 ->さんぜんじゅうきゅう

3・ Số 8642 = 8000 + 600 + 40 + 2 ->はっせんろっぴゃくよんじゅうに

Nếu như người việt nam lấy 3 chữ số làm chuẩn, (tức là hàng nghìn) thì người Nhật lại rước 4 số 0 (tứ bên dưới lên trên) làm chuẩn (tức là hàng vạn) .

Do đó, thay bởi vì nói là Mười nghìn ( じゅうひゃくー giải pháp nói không nên trong giờ đồng hồ Nhật), thì bạn Nhật đã nói là 1 trong những vạn ( いちまん) với từ đó ta có những số :


*

10,000 : いちまん

100,000 : じゅうまん

1,000,000 : ひゃくまん

10,000,000 : せんまん

100,000,000 : いちおく

1tỷ: じゅうおく

IV. Biện pháp nói số đếm trong tiếng Nhật lượng từ, bí quyết đếm các đồ vật, con người…

Tuỳ vào làm ra của đồ vật mà fan Nhật sẽ có các đơn vị chức năng đếm tương ứng. Và ta vẫn lấy số đếm + đơn vị đếm.

Chú ý : Khi các đơn vị đếm tất cả cách đọc là những chữ ở trong vào mặt hàng “ s,c “thì các số 1,8,10 sẽ biến âm thành つ nhỏ và phát âm như âm ngắt.

Đứng trước những đơn vị có cách hiểu thuộc hàng k,t,p thì những số 1,6,8,10 sẽ thay đổi âm thành つ nhỏ và đọc như âm ngắt. Cùng khi đi cùng với số 3, những hàng đối kháng vị sẽ bị biếm âm thêm lốt “ てんてん”

Các trang bị vật, hoặc các N trừu tượng không tồn tại hình dạng rõ ràng như : mẫu chìa khoá, chữ Hán, căn phòng, đếm bởi ~ つ

ひとつむっつ
ふたつななつ
みっつやっつ
よっつここのつ
いつつとお
Số đếm trong giờ Nhật cùng với nhóm quánh biệt

NVT : いくつ

Từ 11 trở đi đang nói giống nói số đếm ( không có つ ở phía sau nữa)

れい: Tôi nhớ được khoảng chừng 20 chữ nôm : かんじを にじゅう おぼえます。

Nhà tôi tất cả 5 phòng : うちに へやが いつつ あります。

Cách đếm người: số tối + にん. Tuy nhiên 1 ngươi, 2người bao gồm cách nói quánh biệt, với ~ ~ 4 tín đồ không gọi là よん mà phát âm là よ

ひとりろくにん
ふたりななにん、しちにん
さんにんはちにん
よにんきゅうにん
ごにんじゅうにん

NVT : なんにん

れい: mái ấm gia đình tôi có 4 người: かぞくは よにん です。

Trong lớp gồm 15 học sinh : きょうしつのなかに がくせいが にじゅうにん います。

Cách đếm vật mỏng : số đếm + まい(dịch là ~ tờ, tấm, lá,…)

れい: Tôi đã cài 2 dòng đĩa CD giờ đồng hồ Nhật : にほんごの CDを にまい かいました。

Tôi gồm 4tờ vé xem phim : えいがの きっぷが よんまい あります。Cách đếm xe cộ cộ, máy móc : số đếm + だい ( dịch là ~ cái)

Cách đếm xe cộ, máy móc : số đếm + だい ( dịch là ~ cái)

れい: Trong lớp học bao gồm 1 cái điều hoà : きょうしつに エアコンが いちだい あります。

Cách đếm số đồ vật tự : số đếm + ばん ( dịch là đồ vật ~ )

Bố tôi cài 5 cái xe hơi Honda : 父は Honda のくらまを ごだい もっています。

いちばん、にばん。。。

Cách đếm tuổi : số đếm + さい, các số 1,8,10 bị biếm âm thành âm ngắt 〜っさい

れい: bé xíu Teresa năm nay 10 tuổi :テレーザちゃんは ことし じゅっさいです。

Tôi trong năm này 28 tuổi : わたしは ことし にじゅうはっさいです。

tía tôi 72 tuổi : 父は ななじゅうにさいです。

Cách đếm số cuốn sách : số đếm + さつ、các số 1,8,10 bị biếm âm thành âm ngắt 〜っさつ 

れい:Tôi vẫn mượn 2 quyển từ điển từ tủ sách : としょかんから じしょを にさつ かりました。

Tôi đã mua 8 quyển tạp chí : ざっしを はっさつ かいました。

Cách đếm bộ quần áo : số đếm + ちゃく、các số 1,8,10 bị biếm âm thành âm ngắt 〜っちゃく

れい:Hôm nay, tôi đã cài đặt 2 bộ áo xống hàng Nhật. Sau đó, tôi đã đến em gái 1 đôi. :

きょう にほんせいの ふく を にちゃく かいました。それから、いもうとに いっちゃく あげました。

Cách đếm số song tất, song giầy, song đũa : số đếm + そく、các số 1,8,10 bị biếm âm thành âm ngắt 〜っそく、số 3 biến thành 〜ぞく

れい:Tôi đã nhận được 3 đôi tất , thiết lập 2 đôi. Tổng cộng tôi bao gồm 8 đôi. :

くつしたを さんぞくもらいました。 ごそく かいました。ぜんぶで はっそく あります。

Cách đếm tần số ( tần suất ) : số đếm + かい、các số 1,6,8,10 bị biếm âm thành âm ngắt 

〜っかい

れい:1 tháng tôi coi phim 3 lần : 1ヵげつに さんかい えいがを みます。

1 năm tôi đi công tác khoảng 6 lần :1ねんに ろっかいぐらい しゅっちょうします。 

Cách đếm sô tầng, tầng đồ vật bao nhiêu: số đếm + かい ,các số 1,6,8,10 bị biếm âm thành âm ngắt 〜っかい、số 3 trở thành 〜がい

れい:Quầy cung cấp giầy sinh hoạt tâng 3:くつうりばは さんがいです。

Nhà tôi gồm 9 tầng : うちは きゅうかいに あります。

tầng 8 tất cả máy bán sản phẩm tự động:はっかいに じどうはんばいきが あります。

Cách đếm vật nhỏ dài ( bút, chai, lọ, quả chuối ) : số đếm + ほん、các số 1,6,8,10 bị biếm âm thành âm ngắt 〜っぽん、số 3 trở thành 〜ぼん

れい:Trên bàn bao gồm 2 cái cây viết chì : つくえに えんぴつが にほん あります。

2 lọ hoa : かびんが さんぼん あります。

6 quả chuối : バナナが ろっぽん あります。

Cách đếm cốc, bát, chén bát ( vật dụng đựng món ăn đồ uống) : số đếm + はい、các số 1,6,8,10 bị biếm âm thành âm ngắt 〜っぱい、số 3 biến thành 〜ばい

れい:Tối qua tôi đã cài đặt 6 cốc bia, tôi uống 1 cốc, em trai tôi uống 2 cốc, tôi sót lại 3 cốc.

きのうのばん ビールを ろっぱいいっぱい のみました、おとうとが にはい のみました、さんばい のこります。

Cách đếm con vật nhỏ, côn trùng ( chó, mèo, chuồn chuồn, lợn…) : số đếm + ひき、các số 1,6,8,10 bị biếm âm thành âm ngắt 〜っぴき、số 3 trở thành 〜びき

れい: Tôi nuôi 1 con mèo với 2 con chó:

わたしは ねこを いっぴきと いぬを にひき かいます。


Khi học các số đếm, bài toán nắm được cách phát âm và từ vựng cơ phiên bản trong tiếng Nhật là khôn xiết quan trọng.

-> incocsu.com tặng kèm bạn khoá học online 50 BÀI MINNA NO NIHONGO hoàn toàn MIỄN PHÍ và rất có thể học MỌI LÚC MỌI NƠI

Khoá học vỡ lòng dành riêng cho những các bạn đang xem xét tiếng Nhật

Khoá học online bao gồm những bài giảng được những thầy cô giàu kinh nghiệm tại incocsu.com dày công soạn và thu hình. Đảm bảo sẽ giúp đỡ bạn:

Nắm vững kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng về ngữ pháp và từ vựng tiếng Nhật.Làm quen thuộc với các đoạn hội thoại giờ đồng hồ Nhật đối chọi giản.Thành thục những dạng bài tập Minna no Nihongo, rất hữu dụng cho những các bạn đang dự tính tham gia thi JLPT chuyên môn N5-N4.

=> nhận ngay tư vấn các khoá học tập tại incocsu.com Nihongo TẠI ĐÂY!